Cochleair implantaat (CI)

Binnenoor implantaat
Na een cochleaire implantatie wordt de gehoorzenuw elektrisch gestimuleerd bij personen met (bijna) doofheid die onvoldoende kunnen geholpen worden met klassieke gehoorapparaten.

Covid-19 maatregelen

In het kader van Covid-19 maatregelen dient momenteel een belangrijk deel van de zorg uitgesteld te worden. Het CI-team blijft echter steeds bereikbaar via mail op ci@uzleuven.be voor uw vragen en technische ondersteuning bij defecten. In sommige gevallen kan een consultatie via de telefoon gebeuren.

Voor dringende zorg blijft de NKO raadpleging uiteraard beschikbaar. Aarzel niet ons te contacteren.

Afspraken

Multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie
  • U hebt altijd een verwijzing nodig van een arts, therapeut of begeleidende instantie zoals het CLB of de thuisbegeleidingsdienst.

  • De wachttijd bedraagt momenteel​​​​​ 4 maanden voor kleuters en kinderen in het eerste leerjaar en 5 maanden voor kinderen vanaf het tweede leerjaar. (Door de huidige COVID-19 situatie loopt de wachttijd voor een afspraak op)

Werking cochleair implantaat?

Wanneer de haarcellen in het slakkenhuis (cochlea) van het binnenoor beschadigd zijn, kan een cochleair implantaat (CI) rechtstreeks de gehoorzenuw stimuleren.

Inwendig en uitwendig deel

Een CI bestaat uit een inwendig en een uitwendig deel die bij elkaar worden gehouden door magneten.

  • De microfoon van het uitwendig deel vangt het geluid uit de omgeving op en stuurt het door naar de spraakprocessor. Daar gebeurt de analyse en de verwerking van het geluid tot een code. Die code wordt van het uitwendig deel naar het inwendig deel gestuurd.
  • In de inwendige chip wordt bepaald welke elektroden in het slakkenhuis worden gestimuleerd. Die elektrische pulsen stimuleren de gehoorzenuw, die het signaal doorstuurt naar de hersenen. Het signaal wordt daar herkend als geluid.
Cochleair implant

Terugbetaling cochleair implantaat

Wie komt er in aanmerking voor een terugbetaling van een cochleaire implant?

  • Kinderen en volwassenen met een ernstig gehoorverlies aan beide oren, die onvoldoende geholpen zijn met een klassiek gehoorapparaat.
  • Het gehoorverlies moet minstens 70 dBHL (decibels hearing level) zijn en het verstaan van spraak met een klassiek gehoorapparaat mag niet meer dan 30 procent bedragen.
  • Omdat de elektrische signalen rechtstreeks worden doorgegeven aan de gehoorzenuw, moet die gehoorzenuw intact en stimuleerbaar zijn.
  • Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen in aanmerking komen voor een cochleair implantaat aan beide oren.

Wat gebeurt er voor, tijdens en na cochleaire implantatie?

Lees meer over vooronderzoek, operatie, technische afregeling, gehoortraining en logopedie.

Steun onderzoek naar gehoorwelzijn

Gehoorproblemen hebben een grote impact op de levenskwaliteit en kunnen leiden tot angst, depressie en sociaal isolement. Mensen wachten gemiddeld zeven tot tien jaar om hulp te zoeken. Wereldwijd hebben ongeveer 466 miljoen mensen last van gehoorproblemen. In 2050 zullen dat er naar schatting 900 miljoen zijn.

Er is nog veel onderzoek nodig naar tijdig opsporen van gehoorverlies zowel bij jongeren als ouderen. Wilt u onderzoek naar gehoorwelzijn steunen? Dat kan via het mecenaat van de KU Leuven.

Steun onderzoek naar gehoorwelzijn
Laatste aanpassing: 10 maart 2021