CI-team

Sinds 1993 kunnen kinderen en volwassenen met een ernstig gehoorverlies terecht in UZ Leuven voor een cochleair implantaat (CI).

Het onderzoek en de behandeling voor, tijdens en na de implantatie gebeurt in onderling overleg tussen verschillende specialisten.

Neus-, keel-, en oorziekten en gelaat- en halschirurgie

Christian Desloovere

Prof. dr. C. Desloovere is oorchirurg.Hij zorgt voor de medische diagnostiek, behandeling en opvolging.

Nicolas Verhaert

Prof. dr. N. Verhaert is oorchirurg. Hij zorgt voor de medische diagnostiek, behandeling en opvolging.

Jan Wouters

Prof. dr. J. Wouters is fysicus. Hij staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep ExpORL, Dept. Neurowetenschappen, KU Leuven.

Tom Francart

Prof. dr. ir. T. Francart is ingenieur. Hij is verbonden aan de onderzoeksgroep ExpORL, Dept. Neurowetenschappen, KU Leuven.

Logopedie en audiologie

Ann Dierckx

Mevr. A. Dierckx coördineert de begeleiding van volwassenen en kinderen met hun ouders voor en na de operatie.De revalidatie na de operatie omvat zowel de fitting (technische afregeling) van de cochleaire implant als de gehoortraining.

Ellen Boon

Mevr. E. Boon doet de fitting van de cochleaire implant en de gehoortraining.

Katleen De Voecht

Mevr. K. De Voecht staat in voor de fitting van klassieke gehoorapparaten en van cochleaire implantaten van kinderen.

Lies Royackers

Mevr. L. Royackers coördineert de opvolging van kinderen na (ALGO) gehoorscreening.

Ermelinde Rector

Mevr. E. Rector doet de opvolging van kinderen na (ALGO) gehoorscreening.

Lieselot Van Deun

Dr. L. Van Deun doet de opvolging van kinderen na (ALGO) gehoorscreening.

Psychologie

Yasmine Antonis

Met psychologe mevr. Y. Antonis kunt u vóór de operatie bespreken wat de verwachtingen zijn van cochleaire implantatie.

Zij gaat samen met u na wat de invloed is van het gehoorverlies op de communicatie en het welbevinden in het dagelijks leven. Er wordt ook bekeken welke factoren een invloed kunnen hebben op de revalidatie. Ook na de operatie ondersteunt ze mee het verwerkingsproces van veranderingen en beperkingen ten gevolge van het gehoorverlies en de CI.

Sociale dienst

Liesbeth Vansantvoet

Mevr. L. Vansantvoet zorgt mee voor de psychosociale begeleiding van volwassenen en kinderen en hun ouders, rekening houdend met de persoonlijke, familiale en maatschappelijke context.

Mevrouw Vansantvoet zorgt ook voor informatie rond sociale, administratieve en financiële hulpvragen zoals:

  • Integratietegemoetkoming
  • Inkomensvervangende tegemoetkoming
  • Hulpmiddelen
  • Verhoogde kinderbijslag
  • Zorgverlof
  • Thuisbegeleiding
  • Trajectbegeleiding

Administratieve ondersteuning

Ines Vanderhoeven

Mevr. Ines Vanderhoeven zorgt voor de administratieve ondersteuning van het CIteam.

Zij maakt de afspraken voor de eerste onderzoeken en informatieve gesprekken en ze volgt de bestelling, de vervanging en de facturatie op van (defecte) onderdeeltjes van de CI.

U kunt bij haar terecht met om het even welke vraag. Zij zal u in contact brengen met die persoon in het team die best antwoord kan geven op uw vraag.

Contact

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020