CI-team

Sinds 1993 kunnen kinderen en volwassenen met een ernstig gehoorverlies terecht in UZ Leuven voor een cochleair implantaat (CI).

Het onderzoek en de behandeling voor, tijdens en na de implantatie gebeurt in onderling overleg tussen verschillende specialisten.

Neus-, keel-, en oorziekten en gelaat- en halschirurgie

Nicolas Verhaert

Prof. dr. N. Verhaert is oorchirurg. Hij coördineert de medische aanpak en zorgt voor de medische diagnostiek, behandeling en opvolging.

Elke Loos

Dr Elke Loos is oorchirurg. Zij zorgt voor de medische diagnostiek, behandeling en opvolging.

Steven Mes

Dr Steven Mes is oorchirurg. Hij zorgt voor de medische diagnostiek, behandeling en opvolging.

Jan Wouters

Prof. dr. J. Wouters is fysicus. Hij staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep ExpOR (Dep. Neurowetenschappen, KU Leuven).

Tom Francart

Prof. dr. ir. T. Francart is ingenieur. Hij is verbonden aan de onderzoeksgroep ExpORL (Dep. Neurowetenschappen, KU Leuven).

Christian Desloovere

Prof. emeritus dr. C. Desloovere is verbonden aan de onderzoeksgroep ExpORL (Dep. Neurowetenschappen, KU Leuven) en geeft advies bij de klinische werking.

Logopedie en audiologie

Ann Dierckx

Mevr. A. Dierckx coördineert de begeleiding van volwassenen en kinderen met hun ouders voor en na de operatie.De revalidatie na de operatie omvat zowel de fitting (technische afregeling) van de cochleaire implant als de gehoortraining.

Ellen Boon, Lieselot Van Deun, Sara Magits

Mevr. E Boon, L. Van Deun en S. Magits doen de fitting van de cochleaire implant en de gehoortraining.

Katleen De Voecht en Sofie De Dycker

Mevr. K. De Voecht en S. De Dycker staan in voor de fitting van klassieke gehoorapparaten.

Lies Royackers

Mevr. L. Royackers coördineert de opvolging van kinderen na (ALGO) gehoorscreening.

Psychologie

Yasmine Antonis en Leen Martens

Met psychologen mevr. Y. Antonis en Leen Martens kunt u vóór de operatie bespreken wat de verwachtingen zijn van cochleaire implantatie.

Zij gaan samen met u na wat de invloed is van het gehoorverlies op de communicatie en het welbevinden in het dagelijks leven. Er wordt ook bekeken welke factoren een invloed kunnen hebben op de revalidatie. Ook na de operatie ondersteunen ze mee het verwerkingsproces van veranderingen en beperkingen ten gevolge van het gehoorverlies en de CI.

Sociale dienst

Liesbeth Vansantvoet

Mevr. L. Vansantvoet zorgt mee voor de psychosociale begeleiding van volwassenen en kinderen en hun ouders, rekening houdend met de persoonlijke, familiale en maatschappelijke context.

Mevrouw Vansantvoet zorgt ook voor informatie rond sociale, administratieve en financiële hulpvragen zoals:

  • Integratietegemoetkoming
  • Inkomensvervangende tegemoetkoming
  • Hulpmiddelen
  • Verhoogde kinderbijslag
  • Zorgverlof
  • Thuisbegeleiding
  • Trajectbegeleiding

Administratieve ondersteuning

Ines Vanderhoeven en An Didden

Mevr. Ines Vanderhoeven en A. Didden zorgen voor de administratieve ondersteuning van het CI-team.

Zij maken de afspraken voor de eerste onderzoeken en informatieve gesprekken en ze volgen de bestelling, de vervanging en de facturatie op van (defecte) onderdeeltjes van de CI.

U kunt bij hen terecht met om het even welke vraag. Zij zullen u in contact brengen met die persoon in het team die best antwoord kan geven op uw vraag.

Contact

Laatste aanpassing: 12 december 2023