Wat gebeurt er voor, tijdens en na cochleaire implantatie?

Vooronderzoeken

Vóór de eigenlijke operatie komt u één voormiddag op consultatie voor een aantal onderzoeken en gesprekken bij enkele mensen van CI-team.

U krijgt uitgebreide informatie over het verloop en de nazorg bij een cochleaire implant. Stel gerust vragen als er iets niet duidelijk is.

 • Chirurg doet het neus-keel-ooronderzoek en geeft uitleg over de ingreep.
 • Audioloog geeft uitleg over de werking van een cochleair implantaat en de revalidatie na de ingreep. Er worden ook gehoortesten uitgevoerd om na te gaan of u in aanmerking komt voor een cochleaire implant.
 • Psycholoog en sociaal werker peilen naar uw motivatie, verwachtingen, algemeen leervermogen, sociale en schoolse situatie en huidige begeleiding. Zo kan het revalidatieproces na de ingreep beter ingeschat worden.
 • Scan van het slakkenhuis.
 • Consultatie bij de anesthesist.
 • In uitzonderlijke gevallen moet er een elektrische proefstimulatie uitgevoerd worden om na te gaan of de gehoorzenuw goed werkt.

Daarna wordt uw dossier met al uw gegevens opgemaakt en ter goedkeuring opgestuurd naar het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering).

Na de goedkeuring door het RIZIV wordt een operatiedatum vastgelegd.

Ziekenhuisopname en operatie

Opname

 • Duur opname: 3 à 4 dagen

Operatie

 • Duur operatie: 3 à 4 uur
 • Operatie onder algemene verdoving
 • Aanbrengen van het inwendige deel van het implantaat. De eventuele gehoorresten worden hierbij zo goed mogelijk gespaard.
 • Vervolgens worden testen uitgevoerd om zeker te zijn dat het implantaat goed werkt.

Nazorg

Na de operatie is er een wachttijd van vier weken om de operatiewonde goed te laten genezen.

Technische afregeling, gehoortraining en logopedie

Fittings

Vier weken na de operatie starten we met de fitting of technische afstelling van de spraakprocessor. Bij de fitting wordt er rekening gehouden met de vorderingen en de resultaten in de gehoortraining en de logopedie.

De fittings vinden steeds in het multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie (MUCLA) plaats en elke fitting duurt ongeveer 45 minuten. Tijdens de eerste week voorzien we twee fittings, tijdens de twee daaropvolgende weken voorzien we een fitting per week.

Nadien plannen we, afhankelijk van de noden, de fittings meestal eerst om de twee weken, daarna maandelijks, dan om de twee maanden, om de 6 maanden en om het jaar. Minstens een keer per jaar is er een controlefitting nodig.

Gehoortraining en logopedie

Logopedie en gehoortraining is nodig omdat de geluidswaarneming met een cochleaire implant helemaal anders is.. Een CI overbrugt de werking van de beschadigde haarcellen, maar kan nooit een normaal gehoor evenaren.

In het begin kunnen de meeste kinderen en volwassenen bijna niets verstaan met hun CI. Door gehoortraining, logopedie, fitting en het veelvuldig gebruik van het CI kan het verstaan van spraak en de spraak zelf geleidelijk verbeteren. Meestal is er veel geduld nodig.

Gehoortraining en de logopedie vindt ook plaats in het multidisciplinair universitair centrum voor logopedie en audiologie (MUCLA). Als u verder weg woont, werkt het CI-team ook samen met andere gespecialiseerde centra en logopedisten in uw buurt.

Laatste aanpassing: 11 december 2023