LVGA

Voorstelling

LVGA behartigt de belangen van alle arts-specialisten in opleiding (ASO) met een opleidingsplan aan de KU Leuven.
In haar hoedanigheid als vertegenwoordiger van de ASO is LVGA vertegenwoordigd in verschillende commissies van de faculteit Geneeskunde en van het UZ Leuven.

Om een representatieve vertegenwoordiging van de assistenten mogelijk te maken en ASO-gerelateerde problemen vlot te kunnen kanaliseren, is het belangrijk dat elke discipline zijn stem kan laten horen binnen LVGA.
Zo nodigen we elke ASO uit om aan onze vergaderingen deel te nemen, zowel diegenen die in UZ Leuven als perifeer hun opleiding lopen.
Daarnaast zijn er coördinerende vertegenwoordigers per discipline die de informatie kunnen laten doorstromen.

LVGA vergadert 1 keer per maand en stuurt het verslag van die vergadering naar elke ASO.

PDF
PDF
Opleidingsbudget
PDF - 257.64 Kb