Pastorale dienst

Ziekte en ziekenhuisopname stemmen immers vaak tot nadenken. Het is soms een periode waarin de zinvolheid van het leven in vraag wordt gesteld. Hierbij kan de eigen levensbeschouwing onder druk komen te staan. Keuzes worden herbekeken. Relaties worden soms op de proef gesteld.

Heeft u of uw familie behoefte aan een vertrouwelijk gesprek, dan kan u beroep doen op een pastor. Hij/zij is er vanuit een christelijke inspiratie, met aandacht en waardering voor ieders spirituele en levensbeschouwelijke achtergrond.

Contact

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Pastorale dienst
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 11 mei 2023