Palliatieve zorg

Totaalzorg voor patiënten en naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is totaalzorg voor patiënten en naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Deze totaalzorg is gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven en steunt op de volgende pijlers:

  • Opvang van fysieke klachten en symptomen zoals pijn, gevoel van benauwdheid of kortademigheid, misselijkheid... 
  • Sociale begeleiding en betere omkadering, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor hen die de zieke omringen.
  • Aandacht voor psychologische en emotionele ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving.
  • Spirituele opvang van diepere levensvragen bij de zieke en zijn familie.

Palliatieve zorg kan een meerwaarde zijn in verschillende fases van ziektebehandeling. 

Vroegtijdige zorgplanning

In een vroeg stadium is de ziektebehandeling vaak nog gericht op volledige genezing of herstel. Maar wanneer volledige genezing niet meer mogelijk is, wordt het belangrijk om de zorg en behandelingen af te stemmen op de noden van de patiënt.

Patiënten, naasten en zorgverleners kunnen hierover in gesprek gaan aan de hand van een leidraad bij vroegtijdige zorgplanning.

Palliatieve zorg

In een palliatief stadium, wanneer ziektebehandelingen niet meer aanslaan, kunnen de symptomen nog behandeld worden met palliatieve comfortzorg. Het doel is dan het ondersteunen van levenskwaliteit en comfort. Afstemming rond medische beslissingen wordt dan erg belangrijk. 

In deze fase groeit vaak ook de behoefte aan extra ondersteuning voor patiënt en omgeving.

PDF
Vragen bij het levenseinde
PDF - 502.77 Kb

In een eindstadium, wanneer het overlijden op korte termijn verwacht wordt, biedt terminale zorg ondersteuning voor een sereen en comfortabel stervensproces met ruimte voor afscheid.

PDF
Palliatieve sedatie
PDF - 38.62 Kb
PDF
Wachten en waken
PDF - 1.95 Mb
PDF
Overlijden: omgaan met rouw
PDF - 378.77 Kb

In elke zorgomgeving

Palliatieve zorg in Vlaanderen is beschikbaar in elke zorgomgeving: Elke regio beschikt over een palliatief netwerk van multidisciplinaire begeleidingsequipes (palliatieve thuiszorg), palliatieve support teams en palliatieve zorgeenheden. 

Thuis

In de thuiszorg kan de patiënt en de mantelzorgers professioneel ondersteund worden door de huisarts, thuisverpleegkundigen, palliatieve thuiszorg, gezinshulp en/of sociaal werkers vanuit het ziekenfonds.

Thuisvervangende omgeving

In elk woonzorgcentrum en verzorgingstehuis is palliatieve expertise aanwezig, die kan ondersteund worden door de palliatieve thuiszorgequipe. Vraag dit na bij uw zorgverlener.

Ziekenhuis

Op elke ziekenhuisafdeling is palliatieve expertise aanwezig, die kan ondersteund worden door het palliatief support team (PST) van UZ Leuven. 

Palliatieve zorgeenheid

Elke regio beschikt over één of meerdere gespecialiseerde palliatieve zorgeenheden, waar patiënten tijdelijk of blijvend kunnen opgenomen worden. Lees meer over de palliatieve zorgeenheid UZ Leuven.

Palliatieve zorg Vlaanderen 

Palliatieve Zorg Vlaanderen, alles over palliatieve zorg, palliatieve zorgmogelijkheden en palliatieve thuiszorg in Vlaanderen.

Laatste aanpassing: 6 juli 2023