Infodesk palliatieve zorg

Op campus Gasthuisberg kunnen bezoekers anoniem en vrijblijvend informatie inwinnen rond palliatieve zorg en levenseindebeslissingen bij onze vrijwilligers van de infodesk palliatieve zorg.

Palliatieve zorg en levenseindebeslissingen

Bij de infodesk helpen vrijwilligers u met al uw vragen over palliatieve zorg en beslissingen bij ernstige ziekte of levenseinde.

  • Wat is palliatieve thuiszorg?
  • Hoe verloopt de palliatieve zorg op een eenheid?
  • Welke mogelijkheden zijn er als patiënt om een behandeling te stoppen of te weigeren?
  • Waarom en hoe stelt u een wilsverklaring op?
  • Wat is palliatieve sedatie?
  • Euthanasieverzoek, welke mogelijkheden zijn er?

Infodesk

  • Elke donderdag tussen 16 en 19 uur
  • Campus Gasthuisberg, eerste verdieping naast de patiëntenbibliotheek
  • Vrije toegang zonder afspraak

Rol van vrijwilligers

De vrijwilligers zijn opgeleid door het palliatief support team (PST) om u te informeren over palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning. U kunt er uw vragen vrijblijvend en anoniem stellen. De vrijwilligers hebben geen toegang tot uw medisch dossier en nemen de rol van de zorgverleners niet over. Ze kunnen u wel brochures aanreiken rond verschillende palliatieve thema’s.

Heeft u vragen rond palliatieve zorg, specifiek voor uw eigen behandeling of die van uw naaste? Neem dan contact op met het medisch team dat u behandelt. Zij kunnen desgewenst het PST in consult vragen.

Laatste aanpassing: 25 augustus 2023