Gespecialiseerde teams zeldzame ziekten

Na triage op de algemene raadplegingen, kunt u worden doorverwezen naar een van de teams gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van zeldzame ziekten.

LeUZis

Het Leuvens expertisecentrum voor ultrazeldzame inflammatoire systeemziekten behandelt inflammatoire systeemziekten, gekenmerkt door ontsteking en aantasting van verschillende organen en ultra-zeldzame syteemziekten die minder dan 5 keer op 100.000 mensen per jaar voorkomen.

Metabole ziekten

In het centrum metabole ziekten wordt gezorgd voor kinderen en volwassenen met een metabole ziekte of stofwisselingsziekte.

Hemofiliecentrum

In het hemofiliecentrum kunt u terecht voor behandeling en opvolging van hemofilie en stollingsstoornissen.

Centrum voor lymfoedeem

Het centrum voor lymfoedeem evalueert en behandelt personen met aangeboren (primair) of verworven (secundair) lymfoedeem van armen, benen en romp en met lipoedeem.

Neuromusculair referentiecentrum (NMRC)

Het NMRC is gespecialiseerd in neuromusculaire ziekten bij kinderen en volwassenen. Bij deze ziekten treedt er een stoornis op in spieren, neuromusculaire junctie, perifere zenuw, motorneuron en/of kleine hersenen waardoor u motorische problemen of gevoelsstoornissen hebt.

Immuundeficiënties

De afdeling kinderimmuundeficiënties (KID) draagt zorg voor kinderen met een primaire stoornis in het immuunsysteem.

Centrum menselijke erfelijkheid

Het centrum menselijke erfelijkheid (CME) is 1 van de 8 erkende genetische centra in België. Het klinisch team zorgt voor genetische dienstverlening en organiseert hiervoor genetische raadplegingen. Het laboratorium biedt genetische testen aan voor zeldzame aangeboren aandoeningen en voor kanker.

Centrum erfelijke hartziekten

In het centrum voor erfelijke hartziekten (CEH) worden patiënten en hun families gevolgd die lijden aan een hartaandoening, veroorzaakt door één enkele genetische fout.

Neurofibromatosis type 1 (NF-1)

Erfelijke aandoening met meerdere pigmentvlekken (café-au-lait vlekken) waarbij goedaardige tumoren van perifere zenuwen (neurofibromen) het zenuwstelsel aantasten.

Neurofibromatosis type 2 (NF-II)

Erfelijke aandoening waarbij neurinomen (schwannomen) en meningiomen (tumoren in het zenuwstelsel) voorkomen.

Multidisciplinair borstcentrum (MBC)

Het multidisciplinair borstcentrum (MBC) richt zich op de diagnose en behandeling van alle problemen met uw borsten, zowel goedaardige borstaandoeningen als borstkanker.

Erfelijke kankersyndromen

Laatste aanpassing: 3 september 2021