Polymyositis

Spierontstekingsziekte die aanleiding geeft tot spierzwakte en spierpijnen, vooral in bovenarmen en bovenbenen.

Afspraken

Symptomen

De voornaamste kenmerken van polymyositis zijn:

  • Koorts en algemeen ziektegevoel.
  • Spierpijnen.
  • Spierzwakte.
  • Gewrichtspijn.
  • Hoest en kortademigheid bij aantasting van de hartspier of ademhalingsspieren en bij longaantasting.
  • Hartklachten.
  • Slikklachten bij aantasting van slikspier.

Men moet steeds bedacht zijn op een begeleidende kanker als voorbeschikkende factor.

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Laatste aanpassing: 26 februari 2024