Polymyositis

Spierontstekingsziekte die aanleiding geeft tot spierzwakte en spierpijnen, vooral in bovenarmen en bovenbenen.

Maak afspraak

 • Bel 016 34 47 75 (algemene interne geneeskunde, pneumologie), 016 33 25 41 (reumatologie), 016 33 78 70 (dermatologie) of 016 34 48 00 (neurologie).

Specialisten


Symptomen

De voornaamste kenmerken van polymyositis zijn:

 • Koorts en algemeen ziektegevoel.
 • Spierpijnen.
 • Spierzwakte.
 • Gewrichtspijn.
 • Hoest en kortademigheid bij aantasting van de hartspier of ademhalingsspieren en bij longaantasting.
 • Hartklachten.
 • Slikklachten bij aantasting van slikspier.

Men moet steeds bedacht zijn op een begeleidende kanker als voorbeschikkende factor.

Behandelingen

Geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel wat ervaring van de arts.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Bloedonderzoek
 • Elektromyografie (EMG)
  Meten van functie van uw spieren en zenuwbanen, meestal in ledematen, maar kan ook in aangezicht, keel, rug, bekkenbodem…
 • Longfunctietesten
  Reeks van testen om de functionele beperkingen van uw longen in kaart te brengen, zoals spirometrie, diffusie, arteriële punctie, 6 minuten wandeltest...
 • Echocardiografie
  Veilig en pijnloos onderzoek om structurele afwijkingen van het hart op te sporen. Door met een stift over de borstkas te bewegen wordt het hart door middel van ultrasone (geluids)golven in beeld gebracht.
 • Elektrocardiogram (ECG)
  Filmpje van het hart, meet en registreert de elektrische activiteit van het hart.
 • Spierbiopsie
  Stukje spier onder lokale verdoving wegnemen via een kleine insnede. Het stuk spier wordt daarna verder onderzocht.
 • CT-scan
  Röntgenstralen genereren gedetailleerde dwarsdoorsneden van een lichaamsregio welke de computer omzet in beelden in andere ruimtelijke vlakken en in driedimensionale beelden.
 • Capillaroscopie

Meer informatie

Direct naar

Brochures en films


Maak afspraak

 • Bel 016 34 47 75 (algemene interne geneeskunde, pneumologie), 016 33 25 41 (reumatologie), 016 33 78 70 (dermatologie) of 016 34 48 00 (neurologie).