Elektromyografie (EMG)

Meten van functie van uw spieren en zenuwbanen, meestal in ledematen, maar kan ook in aangezicht, keel, rug, bekkenbodem…

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiding

 • U moet 10 minuten voor uw afspraak op de dienst aanwezig zijn (en dus 25 minuten op voorhand in het ziekenhuis).
 • U moet niet nuchter zijn.
 • Uw huid moet goed gereinigd zijn met water en zeep, maar u mag géén huidcrèmes gebruiken.
 • U moet absoluut zeker vermelden dat u: 
  • Bloedverdunners inneemt, en zo ja welke
  • Medicatie neemt die cortisone bevat (vb. puffers, huidcrèmes, Medrol...)
  • Inspuitingen hebt gekregen in de rug of in de gewrichten in de afgelopen 2 à 3 maanden.
 • U brengt best een briefje mee met de namen van al de geneesmiddelen die u gebruikt.

Verloop

Duur: 30 tot 40 minuten.

Bij aanvang van het onderzoek krijgt u een korte uitleg van de arts die het onderzoek zal uitvoeren. Ook tijdens de test krijgt u nog verdere uitleg. U mag zelf ook bijkomende vragen stellen. De volledige test wordt steeds door een arts uitgevoerd.

De test bestaat bijna altijd uit 2 delen.

Zenuwtest

 • Meten van gevoelszenuwen, bewegingszenuwen en soms ook reflexzenuwen
 • U krijgt elektrische prikkels aan de zenuwen. U voelt schokjes. Er wordt nauwkeurig gemeten hoe de zenuw reageert.

Spiertest

 • Een zeer dun naaldje wordt door de huid in de spier aangebracht. Er wordt niets ingespoten. U voelt gewoon een prikje.
 • Afhankelijk van de spier die moet getest worden, voert u een bepaalde beweging uit. Op een computerscherm ziet de arts hoe die spier werkt.
 • Zeg altijd tegen de arts als het naaldje tegenwringt en pijn doet zodat het naaldje kan verplaatst worden naar een minder hinderlijk punt.
 • Op voorhand is het niet juist te zeggen hoeveel prikjes u krijgt. Soms kan het nodig zijn enkele prikjes meer te geven.
EMG

Nazorg

 • Tot een kwartiertje na het onderzoek kunt u nog wel wat gevoelig zijn op de plaatsen van de schokjes of de prikjes.
 • Na de test zijn er geen verdere zorgen nodig en kunt u direct al uw gewone activiteiten doen.
 • Uw verwijzende (huis)arts krijgt steeds een volledig verslag.
 • Alle nodige attesten (afwezigheid werk,…) moet u vragen aan de arts die het onderzoek uitgevoerd heeft, voor het verlaten van het onderzoekslokaal.
Laatste aanpassing: 2 januari 2023