Maak een afspraak

 • 016 34 38 81 (fysische geneeskunde Gasthuisberg), 016 33 81 60 (fysische geneeskunde Pellenberg) of 016 34 35 01 (klinische neurofysiologie)

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiding

 • U moet 10 minuten voor uw afspraak op de dienst aanwezig zijn (en dus 25 minuten op voorhand in het ziekenhuis).
 • U moet niet nuchter zijn.
 • Uw huid moet goed gereinigd zijn met water en zeep, maar u mag géén huidcrèmes gebruiken.
 • U moet absoluut zeker vermelden dat u: 
  • Bloedverdunners inneemt, en zo ja welke
  • Medicatie neemt die cortisone bevat (vb. puffers, huidcrèmes, Medrol...)
  • Inspuitingen hebt gekregen in de rug of in de gewrichten in de afgelopen 2 à 3 maanden.
 • U brengt best een briefje mee met de namen van al de geneesmiddelen die u gebruikt.

Verloop

Duur: 30 tot 40 minuten.

Bij aanvang van het onderzoek krijgt u een korte uitleg van de arts die het onderzoek zal uitvoeren. Ook tijdens de test krijgt u nog verdere uitleg. U mag zelf ook bijkomende vragen stellen. De volledige test wordt steeds door een arts uitgevoerd.

De test bestaat bijna altijd uit 2 delen.

Zenuwtest

 • Meten van gevoelszenuwen, bewegingszenuwen en soms ook reflexzenuwen
 • U krijgt elektrische prikkels aan de zenuwen. U voelt schokjes. Er wordt nauwkeurig gemeten hoe de zenuw reageert.

Spiertest

 • Een zeer dun naaldje wordt door de huid in de spier aangebracht. Er wordt niets ingespoten. U voelt gewoon een prikje.
 • Afhankelijk van de spier die moet getest worden, voert u een bepaalde beweging uit. Op een computerscherm ziet de arts hoe die spier werkt.
 • Zeg altijd tegen de arts als het naaldje tegenwringt en pijn doet zodat het naaldje kan verplaatst worden naar een minder hinderlijk punt.
 • Op voorhand is het niet juist te zeggen hoeveel prikjes u krijgt. Soms kan het nodig zijn enkele prikjes meer te geven.

EMG

Nazorg

 • Tot een kwartiertje na het onderzoek kunt u nog wel wat gevoelig zijn op de plaatsen van de schokjes of de prikjes.
 • Na de test zijn er geen verdere zorgen nodig en kunt u direct al uw gewone activiteiten doen.
 • Uw verwijzende (huis)arts krijgt steeds een volledig verslag.
 • Alle nodige attesten (afwezigheid werk,…) moet u vragen aan de arts die het onderzoek uitgevoerd heeft, voor het verlaten van het onderzoekslokaal.

Meer informatie

Snel naar

Contact

Maak een afspraak

016 34 38 81 (fysische geneeskunde Gasthuisberg), 016 33 81 60 (fysische geneeskunde Pellenberg) of 016 34 35 01 (klinische neurofysiologie)

Specialisten