Fysische geneeskunde en revalidatie

Fysische geneeskunde behandelt musculoskeletale aandoeningen zoals wervelkolomaandoeningen, sportletsels, overbelastingsletsels en chronische pijnsyndromen. Het revalidatieteam zorgt voor revalidanten met o.a. dwarslaesies, amputaties, degeneratieve zenuwaandoeningen en niet-aangeboren hersenletsels.

Andere aandoeningen

Hebt u klachten die niet duidelijk aansluiten bij bovenstaande expertisedomeinen, dan kunt u een afspraak maken op het algemeen afsprakennummer van onze dienst.

Verslagen, attesten en andere vragen

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Dienst fysische geneeskunde en revalidatie
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 24 oktober 2023