Spierbiopsie

Stukje spier onder lokale verdoving wegnemen via een kleine insnede. Het stuk spier wordt daarna verder onderzocht.

Voorbereiding

 • U moet niet nuchter zijn voor een spierbiopsie.
 • Na het onderzoek mag u niet zelf met de wagen rijden. Voorzie vervoer om het ziekenhuis te verlaten.
 • Breng uw arts op de hoogte als u geneesmiddelen gebruikt die de bloedstolling remmen, zoals:
  • Aspirine
  • Asaflow
  • Aggrenox
  • Marcoumar
  • Plavix
  • Sintrom
 • De meeste bloedverdunners moeten 1 week voor de ingreep gestopt worden. Uw arts zal dit met u bespreken.
 • Bent u overgevoelig voor jodium? Meld dit aan de arts of verpleegkundige op de dag van de ingreep.

Verloop

De ingreep duurt in totaal (inclusief voorbereiding en nazorg) ongeveer 1 uur.

 • U neemt plaats op de operatietafel.
 • De chirurg ontsmet de operatiestreek.
  • Meestal in het bovenbeen of de kuit.
  • Uw behandelende arts bepaalt of de spierbiopsie aan de linker- of rechterkant wordt uitgevoerd.
 • Uw huid wordt plaatselijk verdoofd via een injectie.
 • De spier zelf kan niet worden verdoofd omwille van verdere onderzoeken op het stuk spier dat wordt weggenomen.  
 • Zodra de verdoving werkt, maakt de chirurg een insnede van ongeveer 4 cm.
 • De chirurg snijdt een stukje spier van enkele centimeters weg.
  • Kan even pijn doen omdat de spier zelf niet verdoofd kan worden.
 • De wonde wordt gehecht met oplosbare hechtingen.
 • Er worden ook hechtstrips en een verband op de wonde aangebracht.

De resultaten van het microscopisch onderzoek worden na ongeveer 2 weken aan uw behandelende arts bezorgd. Uw arts zal u hiervan op de hoogte brengen.

Nazorg

 • Na het onderzoek mag u niet zelf met de wagen rijden. Voorzie vervoer om het ziekenhuis te verlaten.
 • Laat het verband enkele dagen op de wonde.
 • Vervang het verband als het nat wordt.
 • Neem contact op met uw huisarts als het verband doorbloed raakt.
 • Na 5 dagen mag u de hechtstrips verwijderen.
 • De hechting in de huid lost vanzelf op.
 • Laat de wonde na 10 dagen controleren door uw huisarts.
 • U houdt een fijn litteken op de plaats van de biopsie.

Specialisten

Laatste aanpassing: 10 maart 2021