Deze totaalzorg steunt op de volgende pijlers:

  • Opvang van fysieke klachten en symptomen zoals pijn, gevoel van benauwdheid of kortademigheid, misselijkheid, braken,... 
  • Aandacht voor psychologische en emotionele ondersteuning bij de patiënt en zijn omgeving.
  • Sociale begeleiding niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor hen die de zieke omringen, volwassenen en kinderen.
  • Spirituele opvang van diepere levensvragen bij de zieke en zijn familie.

Deze totaalzorg kan geboden worden zowel thuis, als in thuisvervangende milieus (=rust-en verzorgingstehuizen, instellingen voor gehandicapten,…) als in het ziekenhuis.

Binnen UZ Leuven worden er twee mogelijkheden aangeboden:

Meer info