Neuromusculair referentiecentrum voor volwassenen

Het NMRC is gespecialiseerd in neuromusculaire ziekten. Bij deze ziekten treedt er een stoornis op in spieren, neuromusculaire junctie, perifere zenuw, motorneuron en/of kleine hersenen waardoor u motorische problemen of gevoelsstoornissen hebt.

Afspraken

Neuromusculair referentiecentrum (NMRC)

Gespecialiseerde verpleegkundigen

  • Goedele Couwelier, 016 34 75 76
  • Sien Maebe, 016 34 75 70
  • Fouke Ombelet, 016 34 19 78

Steun ons onderzoek

Uw gift wordt gebruikt om de weg naar betere behandelingen te vergemakkelijken. Voor veel neuromusculaire aandoeningen bestaat nog geen afdoende behandeling.

U kunt dus een belangrijke bijdrage leveren tot ons onderzoek door uw financiële steun. 

Steun ons onderzoek naar neuromusculaire aandoeningen.

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Neuromusculair referentiecentrum (NMRC)
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 11 april 2024