Over neuromusculair referentiecentrum

Het NMRC is erkend door het RIZIV en garandeert personen met een neuromusculaire ziekte kwaliteit van zorg op het vlak van diagnose, behandeling en begeleiding.

Erkend door RIZIV

Sedert 1999 zijn door het RIZIV een aantal centra erkend die dergelijke multidisciplinaire hulp aan neuromusculaire patiënten verlenen, en die men neuromusculaire referentiecentra (NMRC) noemt. Lees meer over onze RIZIV-conventie.

Doel

Het doel is een betere behandeling, opvolging, levenskwaliteit en prognose te bieden aan de patiënt door nauwe samenwerking en communicatie tussen de verschillende disciplines en het centraliseren van expertise.

Leven met een neuromusculaire aandoening is leven met een ziekte die vaak toenemende beperkingen met zich meebrengt en waarbij de zorgvragen voortdurend wisselen. Het deskundig team staat klaar om de patiënt en de familie van de patiënt met deze diverse zorgvragen bij te staan.

Multidisciplinair

Mensen met neuromusculaire ziekten hebben vaak nood aan hulp vanuit verschillende hoeken: neurologie, revalidatiegeneeskunde, sociale begeleiding, kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, psychologische ondersteuning, etc.

Het NMRC garandeert personen met een neuromusculaire ziekte kwaliteit van zorg op het vlak van diagnose, behandeling en begeleiding. Deze zorg wordt gerealiseerd door een team van deskundigen uit alle vereiste disciplines.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020