Conventie neuromusculaire aandoeningen

De conventie, of overeenkomst tussen het ziekenhuis en het Riziv, maakt een multidisciplinaire opvolging en begeleiding van patiënten met een neuromusculaire aandoening mogelijk.

RIZIV-overeenkomst locomotorische stoornisen en neuromusculaire ziekten

Het gezin, de omgeving en de personen die dagelijks met het kind werken worden daarbij betrokken. Zowel kinderen als adolescenten worden in de conventie ingeschreven.

Om een goede opvolging en begeleiding te kunnen verzekeren, spelen, naast de verschillende medische disciplines zoals pediatrie,  neurologie, orthopedie, revalidatie, ook de paramedici een belangrijke rol. De verpleegkundige van het team is het aanspreekpunt voor de patiënten, coördineert de consultatie en evalueert  de dagelijkse zorgen. De kinesitherapeut en de ergotherapeut, bekijken samen met de orthopedist hoe ze de mobiliteit en de zelfredzaamheid van het kind kunnen stimuleren en verbeteren. In functie van tussenkomsten van Riziv en Vlaams Agentschap voor personen met een handicap kan een algemeen bilan opgemaakt worden van het kind en zijn dagelijkse functionaliteit.

De sociaal werkster en de administratief medewerkster van het team begeleiden de ouders bij de administratie. Omdat zwaarlijvigheid, maar ook ondervoeding een vaak voorkomend probleem is bij kinderen met een neuromusculaire aandoening zal een diëtiste het belang van een gezonde voeding benadrukken.

Elke leeftijdsgroep vraagt een specifieke aanpak en opvolging waar het hele team nauwgezet aan werkt.

Overzicht ondersteunende diensten en financiële tegemoetkomingen

Teamleden kinderziekenhuis

Bekijk het team van het NMRC

Laatste aanpassing: 11 april 2024