Begeleiding in UZ Leuven - jong en kanker

Heb je vragen over een bepaald thema ? Er zijn verschillende hulpverleners in UZ Leuven die voor jou en je naasten klaarstaan.

Ben je tussen 16 en 18 jaar?

Dan kan je behandeld worden op de afdeling kinderhemato-oncologie óf die van oncologie voor volwassenen. Je arts zal deze afweging samen met jou maken. Dit zal afhangen van het type kanker, van de behandeling en van de nodige ondersteuning. Heb je hier vragen over? Stel ze dan aan je behandelende arts.

Arts

Je arts begeleidt jou doorheen je hele behandeling op medisch vlak. Maar je kan bij hem of haar ook terecht met vragen of problemen op andere domeinen. De behandeling kan namelijk een invloed hebben op verschillende onderdelen van je leven. Je arts kan dan eventueel andere hulpverleners inschakelen die je verder kunnen helpen.

Verpleegkundige

De verpleegkundige is vaak je eerste aanspreekpunt tijdens je traject. Zowel tijdens een opname als bij een dagbezoek kan je bij hem of haar terecht met je vragen. Je verpleegkundige zal je indien nodig doorverwijzen naar de juiste hulpverlener. Aarzel niet om je vragen of klachten voor te leggen.

Onco-psycholoog of psychotherapeut

Een onco-psycholoog of psychotherapeut biedt hulp aan mensen met allerlei problemen zoals angst, relatieproblemen, somberheid, … Tijdens gesprekken wordt samen bekeken wat er aan de hand is, hoe je de ziekte en behandeling beleeft en hoe je ermee kan omgaan.

Ze ondersteunen patiënten, hun partner, kinderen en familieleden. Je kan iedereen op de afdeling aanspreken om contact op te nemen met de aan de afdeling verbonden onco-psycholoog.

Contacteer de onco-psychologen

Seksuoloog

De seksuoloog heeft oog voor wat er lichamelijk mogelijk is maar ook hoe jij en je partner zich voelen en hoe je met de verschillende veranderingen kan omgaan. De seksuoloog kan jou onder meer informatie geven omtrent de impact van de behandeling op je seksualiteit, seksuele veranderingen, relationele spanningen, enz..

  • Op een aantal afdelingen kan je terecht bij de onco-seksuoloog. Dit is gratis en een gesprek is mogelijk aan bed of in een afzonderlijk lokaal. Vraag ernaar aan je arts, sociaal werker of onco-psycholoog.
  • Je kan ook terecht op de raadpleging van het Centrum voor Klinische Seksuologie en Sekstherapie voor individuele therapie of koppeltherapie. Dit is betalend en op afspraak via hun website.

Sociaal werker

De sociaal werker probeert samen met jou de impact van de ziekte en behandeling na te gaan. We besteden uitdrukkelijk aandacht aan vragen van persoonlijke, relationele en sociale aard. Jij en je omgeving kunnen bij een sociaal werker terecht voor een vertrouwelijk gesprek en begeleiding.

Bovendien kan de sociaal werker je informatie geven en ondersteunen bij administratieve en financiële vragen. Zo kan je bij ons terecht met vragen over je schoolsituatie, opleiding of werk, geldzaken, ziekteverzekeringen en andere zaken die met de ziekte te maken hebben.

Sociaal werk

Pastorale dienst

De pastor luistert naar jou en gaat met jou in gesprek over wat er op dit moment bij je leeft, over wat belangrijk is in het leven, waar jij mee worstelt, waar jij in gelooft of waar jij je kracht vandaan haalt.

De pastor zoekt samen met jou naar wat voor jou nu deugddoend en zin-gevend kan zijn.

Je kan ook bij de pastorale dienst terecht voor een moment van stilte, een ritueel (al dan niet gelovig), symboliek en verhalen of een gebed.

Psychomotorische therapeut

De behandeling van kanker gaat gepaard met veel stress en spanning. De psychomotorisch therapeut (PMT) zoekt met jou, via educatie, gesprek, ademhalings- en ontspanningstechnieken hoe je meer tot rust kan komen en hoe je kan omgaan met lichamelijke veranderingen.

Klachten waarvoor je bij de PMT terecht kan: stress, spanningen, prikfobie, anticiperend braken, hyperventilatie, pijn, angst om te bewegen, slaapproblemen, claustrofobie, …

Kinesitherapeut

Op voorschrift van de arts kan een kinesitherapeut bij je langskomen voor bewegingsoefeningen, ademhalingsoefeningen of een andere behandeling.

Diëtist

Samen met de diëtist wordt gekeken naar de klachten en problemen die je rond voeding ervaart. Zo kan individueel advies op jouw maat gegeven worden.

Algemeen nummer onco-diëtisten: +32 16 34 10 92

Bibliotheek

Het ziekenhuis beschikt over een aantal materialen die je kunnen helpen, zoals kinderboeken om het nieuws te vertellen aan (jonge) kinderen, brochures met allerhande informatie, …

Vraag ernaar bij je zorgverleners.

Informatieve en interactieve sessies voor mensen met kanker en hun naasten

Laatste aanpassing: 5 juni 2023