Zingeving en spiritualiteit - jong en kanker

Als je wordt opgenomen in het ziekenhuis roept dat allerlei gedachten en gevoelens op: onmacht, hoop, verdriet, liefde, onzekerheid. Heel je leven wordt opeens grondig door elkaar gehaald. Spirituele zorg is de zorg en de aandacht voor wat er diep in jou leeft. Het kan deugd doen om hierover in gesprek te gaan.

Pastorale dienst UZ Leuven

De pastorale dienst is er voor jou en je omgeving. Je kan elke dag bij hen terecht  voor een vertrouwelijk gesprek (24/24, 7/7). Een pastor staat je bij door naar je te luisteren, samen met jou te zoeken naar zin, mee te leven met wat jou bezighoudt. Samen jouw draagkracht versterken en zoeken naar manieren om met jouw ziek-zijn om te gaan, staan centraal. De pastor is er vanuit een christelijke inspiratie, met aandacht en waardering voor ieders eigen verhaal en levensbeschouwelijke achtergrond. Lees meer over de pastorale dienst.

Om in contact te komen met vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen kan je tijdens de kantooruren steeds terecht op het secretariaat sociaal werk en pastorale dienst. Mensen van volgende religies en levensbeschouwingen kunnen steeds opgeroepen worden: protestantisme, vrijzinnig-humanisme, islam, orthodoxen, anglicanen en joden. 

 

 

deMens.nu

Voor morele bijstand over levensvragen, zingevingvragen of existentiële problematiek kan je terecht bij de Centra Morele Dienstverlening. Adressen van een centrum in je buurt vind je bij de koepelorganisatie deMens.nu

Op de website vind je informatie over morele dienstverlening voor specifieke doelgroepen. www.ikwilpraten.be bijvoorbeeld biedt morele bijstand aan ziekenhuispatiënten. De consulenten en vrijwilligers zijn er om naar jou te luisteren en helpen je zoeken naar antwoorden en een houvast.

Vragen en contact - deMens.nu

ADD PERSPECTIVE

Via zijn website www.addperspective.com wil Pieter jonge mensen met kanker en zorgverleners helpen meer voldoening te vinden in hun werk en leven aan de hand van filosofische vaardigheden. Pieter is zelf AYA en geeft lezingen en workshops.

Je kan op zijn website een gratis e-book vinden voor jonge mensen met kanker en een podcast voor ouders met kanker en hun jonge kinderen.

Laatste aanpassing: 5 juli 2022