Palliatieve zorg - jong en kanker

Palliatieve zorg is gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met een levensbedreigende ziekte en steunt op het volgende:

  • Opvang van fysieke klachten en symptomen zoals pijn, gevoel van benauwdheid of kortademigheid, misselijkheid...
  • Sociale begeleiding en betere omkadering, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor hen die de zieke omringen.
  • Aandacht voor psychologische en emotionele ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving.
  • Spirituele opvang van diepere levensvragen bij de zieke en zijn familie.

Palliatieve zorg kan een meerwaarde zijn in verschillende fases van ziektebehandeling. Dit kan op een palliatieve eenheid in het ziekenhuis geboden worden of thuis.

Het palliatief supportteam (PST) geeft advies over palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning aan de behandelende teams in UZ Leuven, om de zorg te optimaliseren voor patiënten met een ongeneeslijke ziekte.

Het PST neemt de zorg niet over, maar ondersteunt de behandelend teams in hun zorgaanbod. Dit kan zowel tijdens hospitalisatie aan de hand van een palliatief consult aan bed, of ambulant via de palliatieve raadpleging, beiden in samenwerking met het behandelende team.

Palliatieve zorg en kinderen

Niet te jong voor verlies: kinderen betrekken bij palliatieve zorg.

Op de website www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be vind je informatie over het bespreken van palliatieve zorg met kinderen, tips voor boekjes, enz… Je kan er ook rechtstreeks vragen stellen aan een deskundige.

Je kan op de afdeling in UZ Leuven ook vragen naar boekjes en materiaal voor kinderen.

Laatste aanpassing: 3 juli 2020