Palliatieve zorg - jong en kanker

Palliatieve zorg is gericht op het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met een levensbedreigende ziekte en steunt op het volgende:

  • Opvang van fysieke klachten en symptomen zoals pijn, gevoel van benauwdheid of kortademigheid, misselijkheid...
  • Sociale begeleiding en betere omkadering, niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor hen die de zieke omringen.
  • Aandacht voor psychologische en emotionele ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving.
  • Spirituele opvang van diepere levensvragen bij de zieke en zijn familie.

Palliatieve zorg kan een meerwaarde zijn in verschillende fases van ziektebehandeling. Dit kan op een palliatieve eenheid in het ziekenhuis geboden worden of thuis.

Palliatieve zorg en kinderen

Niet te jong voor verlies: kinderen betrekken bij palliatieve zorg.

Op de website palliatieve zorg en kinderen. vind je informatie over het bespreken van palliatieve zorg met kinderen, tips voor boekjes, enz.

Je kan op de afdeling in UZ Leuven ook vragen naar boekjes en materiaal voor kinderen.

Laatste aanpassing: 5 juni 2023