Hospitalisatie 24

Op deze semi-intensieve afdeling verblijven voornamelijk patiënten met hartaandoeningen.

Geïnformeerde toestemming

 • Op deze pagina vindt u meer informatie over uw verblijf en de geïnformeerde toestemming voor noodzakelijke procedures. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.

 • Wanneer u van mening bent via deze weg voldoende geïnformeerd te zijn om toe te stemmen, zal de arts in het patiëntendossier registreren dat u toestemming hebt gegeven.

  Soms zal de hoogdringendheid van de situatie niet toelaten om ingrijpende interventies (bv. een dringende ingreep) op voorhand met u te bespreken. Dan zal de arts in eer en geweten handelen in het belang van de patiënt. Uiteraard zal nadien alle noodzakelijke informatie gegeven worden. 

 • Bent u hiermee niet voldoende geïnformeerd en hebt u nog vragen? Meld dit dan zeker aan een van de zorgverleners. 

Welkom op onze afdeling 

U of uw naaste bent opgenomen op de dienst hart- en vaatziekten, op een semi-intensieve afdeling. Dat wil zeggen dat we door middel van telemetrie het hartritme voortdurend bewaken. Een opname op onze afdeling is noodzakelijk na een complexe ingreep of omwille van de ernst van de situatie. 

Hospitalisatie 24 werkt nauw samen met de andere hospitalisatieafdelingen binnen de dienst hart- en vaatziekten en met de aangrenzende intensieve zorgafdeling voor hartpatiënten (intensieve zorg 4).

Om uw verblijf zo vlot en aangenaam mogelijk te laten verlopen, vindt u op deze pagina alle nodige informatie. Wij hopen dat deze info een goede leidraad is voor u en uw naasten tijdens uw opname op onze afdeling. Wij wensen u een spoedig herstel en een aangenaam verblijf in ons ziekenhuis. 

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Hospitalisatie 24
Herestraat 49
3000 Leuven

Ligging en bereikbaarheid

Parkeren

Post voor patiënten

Wilt u de patiënt een kaartje of een brief bezorgen? Zet dan voor bovenstaand adres de volledige voornaam en familienaam van de patiënt. 

Bezoekuren

Bezoek is elke dag mogelijk op vaste tijdstippen:

 • Voor de oneven kamers en bedden (101, 103, 104/1, 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1):
  • van 13.30 tot 14.30 uur
  • van 17.30 tot 18.30 uur
 • Voor de even kamers en bedden (102, 104/2, 105/2, 106/2, 107/2, 108/2, 109/2):
  • van 14.30 tot 15.30 uur 
  • van 18.30 tot 19.30 uur 
 • Beperk de bezoektijd tot maximum 1 uur
 • Kom met maximaal twee bezoekers per patiënt tegelijkertijd. 

Alle uitzonderingen op de standaard bezoekmomenten kunnen aangevraagd en besproken worden met de hoofdverpleegkundige van de dienst en/of supervisor van de afdeling.


Respecteer de huisregels

Contact

Tijdens uw verblijf

De meeste patiënten op deze afdeling hebben een verminderde weerstand. Daarom zijn er enkele specifieke maatregelen nodig. Eenvoudige maatregelen helpen de verspreiding van bacteriën tegen te gaan en zo ziekenhuisinfecties te voorkomen.
Draag uw identificatiebandje gedurende uw hele ziekenhuisverblijf. Als het door omstandigheden toch zou loskomen, vraag dan een nieuw bandje aan uw verpleegkundige. Kijk na of alle informatie op het bandje correct is.
Op deze afdeling kunt u een eenpersoonskamer aanvragen. De opnamedienst houdt hier rekening mee in functie van de beschikbaarheid. De eenpersoonskamers worden maximaal gebruikt voor patiënten die in isolatie moeten verpleegd worden en kritiek zieke patiënten. Informeer u vooraf bij uw verzekeraar of de meerprijs van een eenpersoonskamer inbegrepen is in uw verzekeringspolis.
Voor wie in de buurt van het ziekenhuis wil verblijven, bieden UZ Leuven en The Lodge-group kamers aan tegen een voordeeltarief.

Telemetrie: observatie van uw hartritme

 • Op deze afdeling volgen wij dag en nacht uw hartritme met behulp van een telemetriezendertje. Telemetrie is een manier om uw hartritme voortdurend te observeren. 

  Uw hart is een spier die geactiveerd wordt door een elektrische prikkel. De telemetriezender doet niets anders dan die prikkel waarnemen. De zender stuurt dus geen prikkels naar uw lichaam, maar vangt de elektronische prikkels van het hart op en zet die om in een signaal. 

  Op deze manier wordt uw hartritme bewaakt, ook op momenten waarop de zorgverleners niet naar de monitor kijken. 

Verlaten van de afdeling

Opgelet: omdat u een telemetriezendertje draagt dat uw hartslag volgt, kunt u de afdeling niet verlaten zonder toestemming van de arts en enkel onder begeleiding van een verpleegkundige of paramedici (bv. kinesitherapeut).

GSM-gebruik verboden

Op intensieve zorgafdelingen wordt veel gevoelige apparatuur gebruikt die van levensbelang is voor de patiënten. Gsm-gebruik kan de werking van die toestellen verstoren. Daarom is het verboden een gsm te gebruiken binnen de afdeling intensieve geneeskunde.

In de rest van het ziekenhuis is gsm-gebruik uiteraard wel toegestaan.

Team

Zorgteam

Extra ondersteuning - de sociaal werker

Maakt u zich zorgen over uw ziekte, gezin, werk of financiële situatie? U en uw familieleden kunnen bij de sociaal werker terecht voor een vertrouwelijk gesprek.

De sociaal werker zoekt samen met u naar oplossingen, geeft advies over sociale voorzieningen waar u recht op hebt en helpt bij vragen over verzekeringen en attesten. Indien nodig verwijst de sociaal werker u door naar externe diensten.

Vraag ernaar bij de verpleegkundige of bel zelf naar +32 16 34 86 20.

Nood aan gesprek of een luisterend oor? Vraag naar de pastor.

Ziekte en ziekenhuisopname stemmen vaak tot nadenken. Hebt u behoefte aan een rustig, vertrouwelijk gesprek?

Binnen de afdeling werkt een pastor die - ongeacht uw levensbeschouwing - een luisterend oor kan bieden als u het moeilijk hebt of met levensvragen zit.

Vraag naar een pastor via de verpleegkundige of contacteer een pastor via het secretariaat op tel. +32 16 34 86 20.

Waarvoor kunt u terecht bij de pastores?
Laatste aanpassing: 5 mei 2024