Masterproef indienen bij EC onderzoek

Op deze pagina

Het is essentieel dat alle onderzoek aan de KU Leuven en de UZ Leuven gebeurt binnen een strikt ethisch en wettelijk kader. Met betrekking tot alle vormen van onderzoek (biomedisch, maar ook sociaal-wetenschappelijk) bestaan er immers (inter)nationale ethische richtlijnen en/of juridische voorschriften. Dit geldt in het bijzonder voor onderzoek dat betrekking heeft op de menselijke persoon.

Om die reden moeten alle masterproeven binnen de groep Biomedische Wetenschappen een ethische toetsingsprocedure doorlopen.

Wanneer u, in functie van het beantwoorden van de vragen in de beslissingsboom (SCONE-tool), advies krijgt om het project voor te leggen aan EC Onderzoek, dan is dit de enige mogelijke weg indien u uw project wil uitvoeren. Indien u een masterproef doet in samenwerking met een externe organisatie, mag u het project rechtstreeks indienen bij EC via onderstaande link, u heeft geen validatie van CTC nodig. Indien uw masterproef onder de experimentenwet valt, dient u de procedure van 'experiment' te volgen. In dat geval heeft u een validatie van het CTC nodig alvorens u bij EC Onderzoek kan indienen. 

Het protocol dat opgesteld is op basis van de OBC template wordt best gebruikt als onderzoeksprotocol om in te dienen bij EC.

Gelieve te noteren dat de masterproef pas mag starten nadat een definitief gunstig advies van de EC Onderzoek UZ/KU Leuven ontvangen is.

De indiening voor een masterproef met externe organisatie bij EC bevat:

Studie indienen

Laatste aanpassing: 18 juni 2024