Wat is een niertransplantatie

Een niertransplantatie is, naast dialyse, een behandelingsmethode voor patiënten met eind-stadium nierlijden. Als u medisch gezien in aanmerking komt voor een niertransplantatie is dit een betere behandeling dan dialyse.

  • U krijgt een gezonde nier van een donor.
    • Kan zowel van een levende of overleden donor komen. 
  • De donornier wordt onderin uw buik ingeplant.
  • Meestal blijven uw eigen nieren ter plaatse.

Als de donornier na de operatie goed werkt, hebt u geen dialyse meer nodig.

Levenslange opvolging en medicatie tegen afstoting (immunosuppressie) zijn wel noodzakelijk.

Wachtlijst

Onderzoeken vooraf

Aan de hand van een heel aantal onderzoeken gaan we na of u in aanmerking komt voor een niertransplantatie. Zo kunnen we eventuele problemen vóór de transplantatie opsporen en proberen te behandelen.

Tijdens het screeningsproces maakt u kennis met de nierspecialisten, abdominale transplantatiechirurgen, transplantatiecoördinatoren en het paramedisch team.

Op de wachtlijst

Voldoet u aan de voorwaarden voor een transplantatie, dan komt u op de wachtlijst. De wachttijd zelf valt niet te voorspellen.

Hebt u een levende nierdonor, dan vervalt de wachttijd omdat u niet moet wachten op een nier van een overleden donor.

Zodra er een geschikte donornier voor u is, wordt u opgeroepen en opgenomen voor de transplantatie op eenheid 662.

Niertransplantprocedure

Duur: ongeveer 3 uur. De ingreep wordt uitgevoerd door abdominale transplantatiechirurgen. 

  • De donornier wordt in uw onderbuik geplaatst.
  • Bloedvaten van de donornier worden gekoppeld aan de bloedvaten die het been ingaan.
  • De plasbuis (ureter) van de donornier wordt op de blaas gehecht.

Uw eigen (zieke) nieren worden meestal niet verwijderd.

  • Operatie verloopt vlotter dan wanneer uw eigen nieren verwijderd moeten worden en de nieuwe nier in de plaats zou komen.  
  • De plaats van de donornier in de onderbuik maakt dat ze makkelijk bereikbaar is voor controle-echografieën en eventueel een biopsie (wegnemen van een klein stukje nierweefsel) om een afstoting vast te stellen.

niertransplantatie

Niertransplant in de linker onderbuik.

Aantal niertransplantaties

aantal niertransplantaties 2013

Evolutie van het aantal niertransplantaties in de UZ Leuven

Resultaten na niertransplantatie

De resultaten van niertransplantatie in UZ Leuven zijn erg goed. De patiëntoverleving 5 jaar na transplantatie bedraagt 90%.

Actuariële patiëntenoverleving na niertransplantatie in UZ Leuven

Actuariële patiëntenoverleving na niertransplantatie in UZ Leuven

 

Vijfjaarsoverleving van ontvangers van een niertransplant in UZ Leuven (rode lijn) vergeleken met België (blauwe lijn) en Eurotransplant (groene lijn)

Vijfjaarsoverleving van ontvangers van een niertransplant in UZ Leuven (rode lijn) vergeleken met België (blauwe lijn) en Eurotransplant (groene lijn. Bron: Eurotransplant

 

Contact

Maak een afspraak


Specialisten