Nierfunctievervangende behandelingen

De nieren hebben een aantal belangrijke functies. Als de nieren minder goed werken, is er vaak nood aan een behandeling die de nierfunctie vervangt.

Samen beslissen

Samen beslissen

Conservatieve behandeling

Wel of niet starten met dialyse?

Voor de meeste mensen wegen de nadelen van nierdialyse niet op tegen de wil om te leven. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die de belasting van dialyse te groot vinden. In bepaalde situaties kan het ook zijn dat dialyse niet noodzakelijk bijdraagt tot een langere overleving. Dat is onder meer het geval bij kwetsbare ouderen met een complexe medische voorgeschiedenis. Zij leven vaak even lang met een conservatieve behandeling als met dialyse.

Als u niet start met nierdialyse

Een conservatie nierbehandeling bestaat uit het innemen van medicijnen, meestal in combinatie met een dieet. In de beginfase helpt een conservatieve behandeling nog enigszins, maar op een gegeven moment is dat niet voldoende en zal u overlijden. Het is niet aan te geven of dit proces dagen, weken of maanden zal duren. Wel is zeker dat u in deze periode hulp en steun van uw zorgverleners en omgeving nodig heeft.

Predialyseprogramma

Tijdens het predialyseprogramma bekijkt het multidisciplinair team samen met u welke behandeling het meest geschikt is. Nierdialyse is en blijft een ingrijpende behandeling. U kiest zelf of u al dan niet start met nierdialyse.

Welke beslissing u ook neemt, doe dit op een ‘goed’ moment. Overleg altijd eerst met uw nierspecialist over de toekomstverwachting. Na verloop van tijd kunt u een weloverwogen besluit nemen. U zult van uw zorgverleners alle hulp krijgen die mogelijk is, ook als u besluit om niet te starten met dialyse. U kunt ook op elk moment op uw beslissing terugkomen en dit bespreken met uw arts.

Laatste aanpassing: 6 juni 2024