Predialyse

In het predialyseprogramma wordt u voorbereid op een mogelijke start met dialyse. U krijgt informatie over uw nierziekte en over de mogelijkheden voor nierfunctievervangende behandeling.

Afspraken

Opvolging bij nierproblemen

Bij een verminderde nierfunctie kunnen er verschillende gezondheidsproblemen optreden. Daarom is een goede opvolging enorm belangrijk. 

Als de nierspecialist vaststelt dat uw nierfunctie aanzienlijk verminderd is (meestal onder de 20 tot 25%), wordt u in het predialyseprogramma opgenomen. De bedoeling van dit programma is om u optimaal voor te bereiden op een mogelijke start van dialyse.

Voorbereiding op dialyse

In het predialyseprogramma krijgt u uitgebreid informatie over uw nierziekte en de verschillende behandelmogelijkheden:

  • Wat is de oorzaak van de achteruitgang van uw nierfunctie? 
  • Hoe kunt u de achteruitgang van uw nieren zo lang mogelijk vertragen?
  • Kiest u eerder voor dialyse in het ziekenhuis of thuis? 
  • Hebt u een voorkeur voor hemodialyse of peritoneale dialyse?
  • Komt u in aanmerking voor niertransplantatie?
  • ...

Start van de dialyse

Als de nierfunctie verder achteruitgaat (tot 5 à 10%) en u klachten krijgt of de bloedwaarden niet meer met medicatie op punt gesteld kunnen worden, moet dialyse gestart worden. Dat kan in tijd enorm variëren van enkele maanden tot verschillende jaren na het starten van het predialyseprogramma. Die hele periode wordt u begeleid door het predialyseteam.

Team

De medische opvolging gebeurt door de nierspecialist op de raadpleging. De arts controleert uw nierfunctie en zal zo nodig de behandeling aanpassen. Met een dieet en medicatie worden de gezondheidsproblemen die samenhangen met een verminderde nierfunctie zo goed mogelijk opgevangen.

Als de nierspecialist vermoedt dat u in de toekomst mogelijk dialyse zal nodig hebben, wordt een afspraak geregeld bij de predialyseverpleegkundige.

Een team van predialyseverpleegkundigen coördineert de predialysebegeleiding in nauwe samenwerking met de nierspecialist, de sociaal werker, de diëtiste en de dialyseverpleegkundigen. Door middel van een aantal gesprekken en informatiesessies begeleiden ze u naar een goede keuze van behandeling.

Zowel hemodialyse als peritoneale dialyse vragen van uzelf en uw gezin heel wat aanpassingen. De predialyseverpleegkundige zal u helpen om die behandeling te kiezen die het best aansluit bij uw manier van leven. Daarnaast proberen ze u te helpen om uw ziekte een plaats te geven in uw dagelijks leven. Verder zullen de predialyseverpleegkundigen u aanmoedigen om actief deel te nemen aan uw behandeling om zo de verdere achteruitgang van de nierfunctie zolang mogelijk uit te stellen. Dat kan mede door het aannemen van een gezonde levensstijl: bloeddrukcontrole, rookstop, lichaamsbeweging, volgen van een dieet en correcte medicatie-inname.

Een team verpleegkundigen van (home)hemodialyse en peritoneaal dialyse geeft in een volgende stap meer en gedetailleerder uitleg over de verschillende dialysebehandelingen. Zo kunt u op dat moment nog vragen stellen en nadien een goede keuze maken tussen de verschillende mogelijkheden.

De diëtist zal in overleg met de behandelende arts een dieet opstellen afgestemd op uw persoonlijke situatie. Zoutbeperking maakt vaak deel uit van dit dieet

Naast de medische aspecten zijn er ook andere belangrijke vragen.

  • Kan ik verder werken?
  • Hoe zit het met vakantie?
  • Is het vervoer geregeld?
  • Heb ik nood aan thuiszorgdiensten?

Bij deze aspecten staat de sociaal werker stil.

Vragen en contact

Laatste aanpassing: 20 februari 2024