Wie een orgaantransplantatie heeft ondergaan en immuunonderdrukkende medicatie krijgt, loopt een verhoogd risico op huidkanker bij te veel blootstelling aan de zon. Lees meer over

  • Huidkanker
  • Risico inperken
  • Dit soort huidkanker leren herkennen

We wijzen ook op de noodzaak van een regelmatige dermatologische controle en een snelle behandeling van een eventueel huidletsel.

Brochure details

  • Titel: Huidproblemen bij transplantatiepatiënten
  • Referentienummer: 700273
  • Publicatiedatum: 13-10-2016