Missie en visie

LUMOS is de drijvende kracht achter de medische ontwikkelingssamenwerking van UZ Leuven. Zij voert haar opdracht uit door het mobiliseren van klinische, paramedische, technische en administratieve medewerkers. Zij stellen op vrijwillige basis hun academische, klinische, technische en organisatorische expertise ter beschikking van LUMOS en haar partners in Afrika. Elk jaar reizen zo verschillende geëngageerde medewerkers van UZ Leuven, KU Leuven en UC Leuven-Limburg, samen met externe partners van LUMOS naar Afrika om hun kennis en ervaring te delen met hun collega’s in Congo-Kinshasa, Rwanda, Kameroen of Benin.

Voor UZ Leuven is ontwikkelingssamenwerking geen nevenactiviteit. Ontwikkelingssamenwerking is integendeel een onlosmakelijk deel van de missie van het ziekenhuis. UZ Leuven bundelt zijn medische kennis en ervaring met de expertise van partners in eigen land, om die ter beschikking te stellen van de medische zorg in Afrikaanse landen. Zorgverleners trachten in die landen in zeer moeilijke omstandigheden duurzame gezondheidszorg te ontwikkelen.

LUMOS onderschrijft als eenheid binnen UZ Leuven de waarden uit de basisverklaringen over de identiteit en de opdracht van UZ Leuven, KU Leuven en UCLL. Vanuit die waarden streeft LUMOS naar een duurzame ontplooiing van basisgezondheidszorg in partnerlanden in het Zuiden en meer in het bijzonder in Centraal- en West-Afrika. Dat doel tracht LUMOS te realiseren aan de hand van vormingsprogramma’s voor lokale artsen en gezondheidswerkers en door een gerichte overdracht en opbouw van kennis en vaardigheden. Dat alles gebeurt binnen een samenwerkingsverband dat gekenmerkt is door wederkerigheid en transparantie. Op lange termijn is het ultieme doel van LUMOS de partnerziekenhuizen in Afrika zelfstandig te laten functioneren.

Lees meer over LUMOS.

Overzicht van projecten van LUMOS in Afrika

Naast deze projecten, steunt LUMOS jaarlijks ook kleinere projecten in andere landen of regio's.

Zelf een project indienen?

Steun ons

LUMOS werkt aan duurzame medische ontwikkeling in enkele van de armste regio's in Afrika. Help ons om onze projecten te blijven realiseren.

Vragen?

Neem contact met ons op.