Doe een gift voor LUMOS

Hoe kan je ons financieel steunen? Kan je je bijdrage integraal naar een specifiek partnerland sturen waar je voeling mee hebt? Alles is mogelijk. Elke euro wordt integraal ingezet voor de zuidwerking.

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, giften worden dan ook integraal gebruikt voor de Zuidwerking. Deze middelen gaan niet naar loonkosten noch administratie.

Naast schenkingen ten gunste van onze algemene werking, die het geheel van de activiteiten beslaat, bieden we de mogelijkheid om bij giften aan te geven aan welke activiteiten je als schenker financieel wenst bij te dragen. Heb je voeling met een van de partnerlanden van LUMOS, dan kan je mee bepalen waaraan jouw gift wordt besteed en kiezen om de activiteiten in een specifiek land te steunen.

Giften kunnen op het volgende rekeningnummer: BE45 7340 1941 7789. Vergeet zeker niet een gestructureerde mededeling toe te voegen.

De verschillende mogelijke gestructureerde mededelingen:

  • LUMOS algemeen: +++400/0011/34636+++
  • Benin: +++400/0013/39144+++
  • DR Congo: +++400/0013/38841+++
  • Kameroen:+++400/0013/38942+++
  • Rwanda: +++400/0013/39043+++
Laatste aanpassing: 9 december 2021