Schenk materiaal aan LUMOS

Hierbij leggen we graag even uit wat onze aandachtspunten zijn bij het recupereren van materiaal teneinde een duurzame ondersteuning te bieden aan onze partnerziekenhuizen. Wij hebben immers een weldoordachte keuze gemaakt om geen vervallen of defect materiaal op te sturen naar onze Afrikaanse partners. We willen absoluut vermijden dat we bij onze Afrikaanse partners de vuilnisbelt van (goedbedoelde) ‘verouderde en afgedankte’ materialen of vervallen overschotten aan verbruiksgoederen verhogen.

Na het lezen van onderstaande criteria, kan je hieronder klikken om te mailen indien je denkt dat je materiaal in aanmerking komt. Stuur ons ook gerust iets bij twijfel!

Klik hier om te mailen Klik hier om te mailen omtrent het schenken van materiaal

Onze aandachtspunten:

 • Verbruiksgoederen:
  • Technisch gezien wordt verbruiksmateriaal slechts in uitzonderlijke gevallen gerecupereerd. Het occasioneel schenken van verbruiksgoederen creëert immers een afhankelijkheid. LUMOS wil echter zelfredzaamheid bevorderen. Dus we bekijken het per situatie.
  • Houdbaarheidsdatum dient voldoende ver in de tijd te liggen (minimum 6 maanden tot 1 jaar). Kan u ons de exacte vervaldatum bezorgen?
  • De lokale partner dient het product (merk en type) en de werkwijze te kennen. Indien het schenken van een ander merk of type inhoud dat ze (tijdelijk: enkel voor het gebruiken van de geschonken goederen) hun werkwijze of protocollen dienen aan te passen, wordt dit materiaal niet geschonken. Gelieve ons in dit geval dan ook het merk, type en aantal te bezorgen alsook enkele foto’s (indien mogelijk).
 • (Bio)medisch materiaal en toestellen:
  • Is het materiaal nog functioneel? Kan men ervan uitgaan dat het toestel nog zeker 5 jaar functioneel blijft?
  • Heeft een lokale technieker de kennis en ervaring omtrent het preventief onderhoud en herstel?
  • Zijn er wisselstukken (lokaal) voorhanden?
  • Is er nog een onderhoudscontract en/of is dit nodig?
  • Werking: mechanisch of elektrisch? Veel elektrische toestellen kunnen niet gerecupereerd worden omdat het ziekenhuis niet de nodige elektriciteit kan voorzien.
   • Er wordt bijvoorbeeld voorkeur gegeven aan pneumatische of mechanische kinetafels in plaats van elektrische (door stroompannes of stroomstoten gaan deze toestellen immers snel stuk).
  • Is het materiaal/ toestel bestand tegen lokale klimatologische omstandigheden (warmte, vocht…)?
  • Sluit het aangeboden materiaal aan bij de domeinen waarin wij onze partners ondersteunen zodat we ook de nodige opvolging en ondersteuning kunnen bieden bij de ingebruikname van het toestel of het materiaal? (Indien dit niet geweten is, laat ons dan gerust weten welk domein het materiaal betreft en dan zullen wij dit nagaan)
  • Hebben de eindgebruikers de nodige kennis om het toestel te gebruiken? Zoniet, kan LUMOS in deze opleiding voorzien.

Indien het materiaal voldoet aan bovenstaande aandachtspunten, dan mag u ons zeker meer informatie bezorgen omtrent het merk, type, aantal en indien mogelijk enkele foto’s.

Aan de hand van die informatie zullen wij vervolgens navraag doen bij onze partners over de wenselijkheid van het aangeboden materiaal.

Laatste aanpassing: 7 december 2021