Doel van LUMOS

Gezondheidszorg is een mensenrecht maar slechts een droom voor 1.3 miljard mensen in het Globale Zuiden. Wij willen deze droom in onze partnerziekenhuizen binnen handbereik brengen.

Wij kiezen resoluut voor een gerichte overdracht en ontwikkeling van kennis en vaardigheden, en voor het faciliteren van ervaringsuitwisseling. Op die manier willen we op doeltreffende en duurzame wijze de capaciteiten van de lokale partnerziekenhuizen en hun zorgverstrekkers versterken. Basisgezondheidszorg krijgt steeds de prioriteit. 

Bovengenoemde ondersteuning bieden we op drie niveaus:

 1. het lokale (para)medisch gezondheidspersoneel
  • diagnostisch
  • curatief
  • revalidatie, secundaire en tertiaire preventie
 2. de ondersteunende diensten (techniek, medische beeldvorming, labo, …)
 3. de algemene ziekenhuisorganisatie (ruimteplanning, ziekenhuismanagement, ziekenhuishygiëne, stockbeheer, beleid en leiderschap …).

 

Meer specifiek vertalen we dit naar deze concrete doelstellingen:

 • Duurzame impact op de gezondheid van de brede bevolking.
 • Samenwerking op basis van respectvolle dialoog, duurzame relaties, wederkerigheid en transparantie.
 • Doelstellingen en prioritaire werkdomeinen worden per ziekenhuis in samenspraak vastgelegd uitgaande van de lokale noden en de expertise beschikbaar binnen LUMOS.
 • Verbeteren van kwaliteit door lokale capaciteitsversterking:
  • “in service training”, “bed side teaching”, “hands-on” workshops en theoretische sessies; 
  • uitwerken van standaarden, richtlijnen en protocollen voor specifieke klinische, administratieve en logistieke thema’s;
  • investeringen in aangepaste (bio)medische apparatuur.
 • Ondersteuning van het lokale gezondheidspersoneel met als doel de structuur van het partnerziekenhuis integraal te verstevigen. Daarom wordt in alle ziekenhuizen, naast de prioritaire domeinen, ook aandacht besteed aan een aantal transversale thema’s of ondersteunende diensten, zoals ziekenhuishygiëne en wondzorg, ziekenhuisorganisatie, techniek (incl. IT) en onderhoud.
 • Verhoogde slagkracht door
  • samenwerking met Belgische ngo’s in programma’s gesteund door de overheid (DGD);
  • afstemming van onze werking op het lokale gezondheidsbeleid.
 • Ultieme doel op lange termijn: zelfstandig functioneren van de partnerziekenhuizen.
Laatste aanpassing: 1 december 2023