Missie en visie LUMOS

LUMOS beoogt een duurzame impact op de gezondheid van de brede bevolking in de regio’s waar zij actief is met als ultiem doel volledige zelfredzaamheid van de partnerziekenhuizen.

Effect op lange termijn

LUMOS beoogt een duurzame impact op de gezondheid van de brede bevolking in de regio’s waar zij actief is. Daarom worden de doelstellingen van de samenwerking in samenspraak met de partners en uitgaande van hun prioritaire noden geformuleerd. Zo streeft LUMOS bij haar partners een maximale zelfredzaamheid en eigenaarschap over de activiteiten na. Het ultieme doel van de samenwerking is dat de partnerziekenhuizen in Afrika in de toekomst onze ondersteuning niet meer nodig hebben.

Missie

LUMOS is de drijvende kracht achter de medische ontwikkelingssamenwerking van UZ Leuven. Zij voert haar opdracht uit door het mobiliseren van klinische, paramedische, technische, beleidsmatige en administratieve medewerkers. Zij stellen op vrijwillige basis hun academische, klinische, technische en organisatorische expertise ter beschikking van LUMOS en haar partners in Afrika.
LUMOS onderschrijft de waarden uit de basisverklaringen over de identiteit en de opdracht van UZ Leuven, KU Leuven en UCLL. Vanuit die waarden streeft LUMOS naar een duurzame ontplooiing van basisgezondheidszorg in partnerlanden in het Zuiden en meer in het bijzonder in Centraal- en West-Afrika. Dat doel wil LUMOS realiseren aan de hand van vormingsprogramma’s voor lokale artsen en gezondheidswerkers en door een gerichte overdracht en opbouw van kennis en vaardigheden. Dat alles gebeurt binnen een samenwerkingsverband dat gekenmerkt is door wederkerigheid en transparantie. Op lange termijn is het ultieme doel van LUMOS de partnerziekenhuizen in Afrika zelfstandig te laten functioneren.

Visie

LUMOS

  • Ondersteunt haar Afrikaanse partners in het zelfstandig ontwikkelen van kwaliteitsvolle gezondheidszorg, die model kan staan voor het Zuiden en moet uitmonden in maximale zelfredzaamheid;
  • Handelt vanuit prioritaire lokale behoeften van haar Zuidpartners
  • Hanteert een multidisciplinaire benadering, waarbij klinische opleiding en vorming van gezondheidswerkers, medische dienstverlening en volksgezondheid met elkaar interageren;
  • Stimuleert een integrale en integrerende aanpak van de gezondheidszorg;
  • Bouwt aan versterking van haar draagvlak binnen en buiten de brede context van de universiteit door gemotiveerde deskundigen, gezondheidswerkers in opleiding en studenten op diverse ontwikkelingsrelevante gebieden te sensibiliseren voor het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de opdracht van LUMOS;
  • Streeft naar het mobiliseren van middelen en mensen voor het uitvoeren van diverse operationele acties en voor het verzekeren van de continuïteit daarvan;
  • Ondersteunt, op basis van haar medische ervaring op het terrein klinisch georiënteerd wetenschappelijk onderzoek, dat aansluit bij haar missie;
  • Faciliteert wetenschappelijk basisonderzoek in het kader van een klinisch translationele benadering, met een effectieve meerwaarde voor de patiëntengroepen, de zorgverstrekkers en de opleiders in het Zuiden.