Het verhaal van LUMOS

We groeiden uit tot een mooie, geëngageerde vrijwilligersorganisatie ingebed in de structuur van UZ Leuven. Maar hoe kwam dat tot stand?

Ons verhaal

LUMOS is een overkoepelende structuur die in 2007 ontstond uit de samenwerking van UZ Leuven, de Groep Biomedische Wetenschappen KU Leuven en het programma Gezondheid van UC Leuven-Limburg (UCLL), campus Gasthuisberg. Wat ooit begon met losse initiatieven van medewerkers van bovenstaande instanties, groeide intussen uit tot een mooie en geëngageerde vrijwilligersorganisatie ingebed in de structuur van UZ Leuven.

Zo werd het werkjaar 2018 bijvoorbeeld succesvol afgerond dankzij het engagement van meer dan 80 vrijwilligers, voornamelijk medewerkers van UZ Leuven, KU Leuven en UCLL. Al deze personen hebben hun expertise in de gezondheidszorg ten volle ingezet voor onze hoofdactiviteiten in Benin (Boko en Papané), DR Congo (Kisantu, Mosango, Budjala en Drodro), Kameroen (Njinikom, Shisong en Bafut) en Rwanda (Huye).

Bij ons verhaal horen ook partnerschappen met andere organisaties(link naar pagina ‘Partners’) die onze geschiedenis én toekomst verrijken. Zo werken we voor de activiteiten in DR Congo samen met de Belgische ngo Memisa, in het kader van het DGD programma 2017-2021. Dankzij deze samenwerking hebben we onder andere ons engagement in Kisantu kunnen versterken en konden we onze medische activiteiten uitbreiden naar drie andere lokale ziekenhuizen in verschillende Congolese provincies. Daarnaast startten we samen met de ngo’s Artsen Zonder Vakantie en Memisa in 2017 ook een DGD-vijfjarenprogramma in Benin. Een van de sterke punten van dit programma is dat er meer aandacht besteed kan worden aan de ontwikkeling van Zuid-Zuidverbanden, onder meer door de uitwisseling van lokale medische expertise tussen de partnerziekenhuizen in Benin onderling alsook met andere landen in Afrika.

Ons credo

Sharing knowledge, improving care

Wij geloven dat de uitwisseling van ervaringen en het wederzijds delen van kennis en expertise niet alleen de zorg in het Zuiden ten goede komt, maar ook een positief effect heeft op de zorgontwikkeling hier bij ons in België. Deelname aan LUMOS-activiteiten is dan ook een win-win voor alle betrokken partijen.

Zowel de gezondheidsmedewerkers in onze partnerziekenhuizen als onze eigen vrijwilligers kennen een persoonlijke en professionele groei dankzij hun betrokkenheid bij onze activiteiten. Maar ook de partnerziekenhuizen en UZ Leuven zelf worden sterker door deze intense samenwerking. Zorgverleners en ziekenhuismedewerkers actief binnen LUMOS leren niet alleen creatiever om te gaan met beperkingen. Hun probleemoplossende capaciteiten worden gestimuleerd, hun relativeringsvermogen en geduld sterker ontwikkeld en hun vaktechnische communicatieve vaardigheid en taalvaardigheid verbeterd.

Ten slotte groeien hun kennis van en begrip voor patiënten van andere origine. Deze patiënten maken in toenemende mate een grote patiëntengroep uit in heel Vlaanderen. Meer dan een vierde (28 procent) van de in UZ Leuven opgenomen patiënten uit niet-EU landen heeft een Afrikaanse nationaliteit. Jaarlijks stijgt dit aantal nog steeds.

Laatste aanpassing: 27 december 2021