LUMOS hernieuwt haar werking

LUMOS bestaat sinds 2008 en kiest nu voor een veranderingstraject. Wat houdt dat in?

In de partnerlanden veranderen de gezondheidscontext en de politieke context voortdurend. Dit is een continue uitdaging voor het uitrollen van activiteiten

Een diepgaande globale vernieuwing van de missie en visie van LUMOS dient zich aan om een duurzame werking te garanderen en mee te evolueren binnen de veranderende context van mondiale ontwikkeling. Om deze oefening grondig en op een zo objectief mogelijke manier te maken, vinden er momenteel geen activiteiten plaats en staan partnerschappen op on hold.

Vzw-structuur

Het directiecomité keurde in december 2022 de oprichting van de vzw LUMOS goed. Een vzw-structuur maakt het mogelijk andere financieringsbronnen aan te spreken. De vzw zal een sterke link met UZ Leuven, de groep Biomedische Wetenschappen van KU Leuven en het programma Gezondheid van UCLL behouden.

Drie accenten

LUMOS zal in de vernieuwde werking drie belangrijke accenten leggen. LUMOS wil in functie van lokale, prioritaire noden onderzoek en klinische praktijk ondersteunen. Daarnaast zal LUMOS ook kennisuitwisseling en valorisatie van lessons learned en succesverhalen faciliteren. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot het versterken van lokale experten in hun rol als changemakers. Zo streeft LUMOS een duurzame impact na

Laatste aanpassing: 29 november 2023