Financiële ondersteuning voor drie ambitieuze LUMOS-activiteiten

9 maart 2020

Dankzij een toelage van Provincie Vlaams-Brabant, een gift vanuit Rotary Club Zaventem en een succesvolle benefietstand op de Leuvense kerstmarkt, zijn er extra middelen beschikbaar voor de realisatie van drie LUMOS-activiteiten. De komende maanden richt de vrijwilligersorganisatie zich onder meer op een betere moeder- en kindzorg in de elf Afrikaanse partnerziekenhuizen in de Democratische Republiek Congo, Rwanda, Kameroen en Benin.

Ziekenhuishygiëne Rwanda

LUMOS is het nieuwe jaar begonnen met een extra financieel duwtje in de rug. Zo werd er eind december maar liefst 30.085 euro ingezameld door de inzet van meer dan 200 vrijwilligers op de Leuvense kerstmarkt. De jaarlijkse benefietkaarsenstand, die telkens in het teken staat van een andere vereniging, werd dit keer georganiseerd voor en door LUMOS. Zowel voor, tijdens als na de kerstmarkt werd er ijverig geholpen: van het haken van kerstversiering en de aankoop van lokale producten tot het opbouwen, bemannen en weer afbreken van de LUMOS-stand.

Het mooie eindbedrag gaat naar de verbetering van de moeder- en kindzorg in de elf partnerziekenhuizen die LUMOS ondersteunt. In die ziekenhuizen in Benin, Democratische Republiek Congo, Kameroen en Rwanda zal ingezet worden op een betere ondersteuning en capaciteitsversterking van de kraamafdelingen, de neonatale en pediatrische zorg.

Het succes van het LUMOS-initiatief bracht ook symbolisch op, want vrijwilligers in alle soorten en maten kwamen op de kerstmarkt bij elkaar. Zo waren er helpende handen uit verscheidene geografische werkgroepen, administratieve en terreinvrijwilligers, schenkers, maar ook enkele bekende vertegenwoordigers zoals acteur Steph Goossens en journalist Rudi Vranckx, peters van de organisatie, aanwezig op de stand.

Betere ziekenhuishygiëne in Rwanda

Daarnaast heeft Provincie Vlaams-Brabant, een van de financiële partners van LUMOS, een subsidie van 20.000 euro toegekend aan de organisatie. Die middelen worden aangewend om de ziekenhuishygiëne in het districtsziekenhuis Kabutare in Rwanda te verbeteren. Om dat te realiseren, worden er onder andere zonneboilers geïnstalleerd om op een duurzame manier warm water op te wekken. Verder zullen er informatie- en sensibilisatiesessies gegeven worden omtrent algemene lichaam- en ziekenhuishygiëne.

De eerste stappen in de uitvoering van dit project zijn in februari alvast gezet. Een multidisciplinair team met een arts en medewerkers van zowel de dienst ziekenhuishygiëne, de centrale sterilisatieafdeling als de technische dienst, trok naar het Rwandese district Huye om aan medewerkers van vijf ziekenhuizen vormingen te geven rond ziekenhuishygiëne. Verder exploreerden ze alvast de technische mogelijkheden voor de installatie van de zonneboilers. 

(lees verder onder de foto's)

Verbetering van ziekenhuishygiëne in Rwanda
Zonneboilers
Ziekenhuishygiëne Rwanda

Preventie en behandeling van malnutritie

Ten slotte kwam er een gulle gift vanuit Rotary Club Zaventem. Zij zamelden heel wat geld in op hun jaarlijks kippenfestijn in de MS-kliniek in Melsbroek waarop 900 genodigden te gast waren. Met hun schenking wordt, ook in Rwanda, de preventie en behandeling van malnutritie bij kinderen ondersteund.

Steun LUMOS 

Wie zelf de LUMOS-activiteiten wenst te ondersteunen met een gift, vindt daarover meer informatie op hun steunpagina. 

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 9 maart 2020