Hematologie

Op de dienst hematologie kunnen mensen terecht met bloedziekten, zoals goed- en kwaadaardige aandoeningen van bloed, het beenmerg en de lymfeklieren.

Afspraken

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Dienst hematologie
Herestraat 49
3000 Leuven

Steun ons onderzoek

Fonds Sofhea Cruh

Sofhea staat voor SOciaal Fonds voor HEmatologische Aandoeningen; CRUH voor Klinische Onderzoekseenheid. Het fonds verzamelt al jaren middelen voor het onderzoek naar een ideale stamcelbron en mede daardoor telt het Belgische donorbestand al 50.000 volwassen vrijwilligers en de Leuvense Navelstrengbloedbank al meer dan 13.000 stalen.
Steun dit fonds

Fonds Jos en Mieke Vandevordt-Gaul voor de pathogenese van zeldzame lymfomen

Mede dankzij de steun van het fonds kunnen jonge, getalenteerde doctorandi aan de slag. Samen met de specialisten in UZ Leuven komen ze via genetisch-moleculair onderzoek dichter bij de ontstaansmechanismen van zeldzame lymfomen en dus ook bij betere behandelingen.
Steun dit fonds

Fonds Marc Boogaerts

Het fonds heeft twee doelstellingen: enerzijds sociale, financiële en psychologische steun verlenen aan UZ Leuven-patiënten met bloedziekten, anderzijds het wetenschappelijk en klinisch stamcelonderzoek aan KU Leuven en UZ Leuven bevorderen.
Steun dit fonds

Fonds Tom Debackere voor lymfoomonderzoek

Dankzij de steun van een initiatief als het Fonds Tom Debackere krijgen onderzoekers toch meer inzicht in de ziekte en kunnen getalenteerde, jonge wetenschappers de financiële steun krijgen die ze nodig hebben om het lot van deze patiënten gevoelig mee te helpen verbeteren.
Steun dit fonds

Fonds voor onderzoek naar Multipel Myeloom - for MM

Voor veel plasmacelaandoeningen bestaat er nog geen afdoende behandeling. Dankzij wetenschappelijk onderzoek verwerven we nieuwe inzichten in deze zeldzame aandoeningen en hun behandelingen. Om betere behandelingen te ontwikkelen, is het noodzakelijk een goed inzicht in de ontstaansmechanismen te hebben. Hiervoor is nog veel wetenschappelijk onderzoek vereist.
Steun dit fonds

Janssen Fonds voor Hematologisch Onderzoek

Ons onderzoek naar nieuwe therapeutische mogelijkheden krijgt dankzij dit fonds zeer welkome steun voor hematologisch onderzoek. Die moet ons ook helpen het juiste middel te kiezen voor de juiste patiënt en een gepast antwoord te vinden wanneer de patiënt niet reageert zoals verwacht.
Steun dit fonds

Joris Henderickx LCH Onderzoeksfonds

De zeldzame en nauwelijks gekende ziekte Langerhans-Cel-Histiocytose treedt vooral op bij jonge kinderen en is in sommige gevallen levensbedreigend. Lotgenotencontact, informatieverstrekking over de ziekte en behandelingsmethoden, fondsenwerving voor wetenschappelijk onderzoek vormen de voornaamste doelstellingen.
Steun dit fonds

Patiënt-afgestemde kankerimmunotherapie

Elk lichaam reageert verschillend op immunotherapie. Daarom gelooft onze onderzoeksgroep in een gepersonaliseerde aanpak. Zo willen we, met uw steun, in de toekomst meer kankerpatiënten helpen.
Steun dit fonds

Stefanie’s Rozen Fonds

Dankzij de opbrengst van tal van benefietacties en giften van sympathisanten slaagt dit fonds erin om het onderzoek naar lymfeklierkanker in een stroomversnelling te brengen.
Steun dit fonds

Trombotische Trombocytopenische purpura (TTP) Fonds

Het fonds heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek naar de zeldzame ziekte verder uit te breiden en te verdiepen door op zoek te gaan naar de ongekende oorzaak van het ontstaan van TTP, een minder ingrijpende behandeling voor de ziekte te ontwikkelen en een tot nu toe nog onbestaande snelle diagnostische test uit te werken.
Steun dit fonds

Fonds ME TO YOU

Met de oprichting van dit fonds consolideren we de wetenschappelijke poot van de Stichting ME TO YOU ter ondersteuning van het onderzoek naar bloedkanker en hopen we kleine stukjes toe te voegen aan de puzzel om uiteindelijk deze complexe ziekte te kunnen ontrafelen.
Steun dit fonds
Laatste aanpassing: 5 september 2023