Hematologie

Op de dienst hematologie kunnen mensen terecht met bloedziekten, zoals goed- en kwaadaardige aandoeningen van bloed, het beenmerg en de lymfeklieren.

Afspraken

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Dienst hematologie
Herestraat 49
3000 Leuven

Steun ons onderzoek

Het Fonds professor Marc Boogaerts bundelt de fondsen Sofhea en Sofhea Cruh onder een nieuwe naam, wat fantastisch nieuws is voor de vele bloedstamceltransplantatiepatiënten nu en in de toekomst. Ook andere patiënten zullen geholpen worden door basis stamcelonderzoek.
Steun dit fonds
Mede dankzij de steun van het fonds kunnen jonge, getalenteerde doctorandi aan de slag. Samen met de specialisten in UZ Leuven komen ze via genetisch-moleculair onderzoek dichter bij de ontstaansmechanismen van zeldzame lymfomen en dus ook bij betere behandelingen.
Steun dit fonds
Dankzij de steun van een initiatief als het Fonds Tom Debackere krijgen onderzoekers toch meer inzicht in de ziekte en kunnen getalenteerde, jonge wetenschappers de financiële steun krijgen die ze nodig hebben om het lot van deze patiënten gevoelig mee te helpen verbeteren.
Steun dit fonds
Voor veel plasmacelaandoeningen bestaat er nog geen afdoende behandeling. Dankzij wetenschappelijk onderzoek verwerven we nieuwe inzichten in deze zeldzame aandoeningen en hun behandelingen. Om betere behandelingen te ontwikkelen, is het noodzakelijk een goed inzicht in de ontstaansmechanismen te hebben. Hiervoor is nog veel wetenschappelijk onderzoek vereist.
Steun dit fonds
Ons onderzoek naar nieuwe therapeutische mogelijkheden krijgt dankzij dit fonds zeer welkome steun voor hematologisch onderzoek. Die moet ons ook helpen het juiste middel te kiezen voor de juiste patiënt en een gepast antwoord te vinden wanneer de patiënt niet reageert zoals verwacht.
Steun dit fonds
De zeldzame en nauwelijks gekende ziekte Langerhans-Cel-Histiocytose treedt vooral op bij jonge kinderen en is in sommige gevallen levensbedreigend. Lotgenotencontact, informatieverstrekking over de ziekte en behandelingsmethoden, fondsenwerving voor wetenschappelijk onderzoek vormen de voornaamste doelstellingen.
Steun dit fonds
Elk lichaam reageert verschillend op immunotherapie. Daarom gelooft onze onderzoeksgroep in een gepersonaliseerde aanpak. Zo willen we, met uw steun, in de toekomst meer kankerpatiënten helpen.
Steun dit fonds
Dankzij de opbrengst van tal van benefietacties en giften van sympathisanten slaagt dit fonds erin om het onderzoek naar lymfeklierkanker in een stroomversnelling te brengen.
Steun dit fonds
Het fonds heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek naar de zeldzame ziekte verder uit te breiden en te verdiepen door op zoek te gaan naar de ongekende oorzaak van het ontstaan van TTP, een minder ingrijpende behandeling voor de ziekte te ontwikkelen en een tot nu toe nog onbestaande snelle diagnostische test uit te werken.
Steun dit fonds
Met de oprichting van dit fonds consolideren we de wetenschappelijke poot van de Stichting ME TO YOU ter ondersteuning van het onderzoek naar bloedkanker en hopen we kleine stukjes toe te voegen aan de puzzel om uiteindelijk deze complexe ziekte te kunnen ontrafelen.
Steun dit fonds
Laatste aanpassing: 28 maart 2024