Centrum voor plasmacelaandoeningen (CPLUZ)

Het centrum voor plasmacelaandoeningen (CPLUZ) is een overkoepelend centrum dat instaat voor kwaliteitsverbetering van de zorg van patiënten met plasmacelaandoeningen.

Afspraken

Vraag over uw behandeling

Over plasmacelaandoeningen

Plasmacelaandoeningen zijn een groep van aandoeningen waarbij er sprake is van een ongecontroleerde groei van één groep plasmacellen (een soort witte bloedcel), die vervolgens een abnormale hoeveelheid antistoffen (een soort eiwit) produceert.

De meest voorkomende plasmacelaandoeningen zijn:

Fonds voor multipel myeloom

Uw steun is nodig

Iedere plasmacelaandoening is verschillend en vraagt een andere aanpak. Door wetenschappelijk en klinisch onderzoek is de aanpak de laatste decennia al fel verbeterd, wat resulteert in een langere en kwaliteitsvollere overleving.

Ondanks deze positieve evolutie zijn er nog vele open vragen en verbeteringen mogelijk. Voor veel plasmacelaandoeningen bestaat er zelfs nog geen afdoende behandeling.

Steun onderzoek naar plasmacelaandoeningen

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Centrum voor plasmacelaandoeningen
Herestraat 49
3000 Leuven
Laatste aanpassing: 24 februari 2021