Maak een afspraak

Meestal niet kwaadaardig

MGUS is een veelvoorkomende aandoening die vrijwel steeds geen klachten geeft en ook geen behandeling vereist. Normaal produceert elk type plasmacel (soort wiite bloedcel) één type antistof (soort eiwit). Bij MGUS produceert het lichaam teveel van één bepaalde antistof wat kan opgespoord worden in het bloed en/of urine. MGUS wordt meestal toevallig vastgesteld bij een routine bloedname.

Er is een kleine kans dat een MGUS zich ontwikkelt tot een kwaadaardige plasmacelziekte of lymfklierkanker. Uw arts voert de nodige onderzoeken uit om te bepalen welk risico u hierop loopt.

Tijdens het verloop van uw ziekte worden verschillende van deze testen op vaste tijdstippen herhaald. Daardoor kan uw arts bepalen wanneer er een behandeling moet worden opgestart.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

  • Bloedonderzoek, op regelmatige basis waarbij de bloedcellen geteld worden en nagegaan wordt of er geen andere problemen zijn bv. nierfunctie, calciumgehalte, ontstekingsfactor, ...
  • Elektroforese, bloedonderzoek waarbij de activiteit van de kwaadaardige plasmacellen nagaat in het bloed door het Kahler-eiwit te meten.
  • Met een naald een stuk merg uit het bot halen, meestal via de heup of het borstbeen.

  • Urinestaal met verzameling van uw urine van een volledige dag en nacht.

  • Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.

Meer informatie

Snel naar

Contact

Maak een afspraak


Specialisten