24 uur-urinecollectie

Urinestaal met verzameling van uw urine van een volledige dag en nacht.

Toepassing

Door uw urine te verzamelen, kunnen we een aantal dingen opsporen:

 • Verhoogde albuminespiegel, wat kan wijzen op nieraantasting (bijvoorbeeld door diabetes)
 • De aanwezigheid van eiwitten die kunnen duiden op een nierziekte
 • De hoeveelheid inname van zout in het dieet
 • Bence-Jones proteïnurie: een abnormale hoeveelheid van een antistof (soort eiwit) dat in kleine hoeveelheden geloosd wordt in de urine bij plasmacelaandoeningen

Stap 1: verzamel 24 uur uw urine

U kunt een collectebus bekomen via uw apotheek of in UZ Leuven.

 • De dag vóór uw raadpleging plast u ’s morgens bij het opstaan in het toilet. Het is belangrijk dat u uw blaas volledig ledigt.
 • Vanaf dit ogenblik verzamelt u de rest van de dag en de daaropvolgende nacht alle urine in de collectebus tot de volgende dag. 
 • U voegt hier de ochtendurine van deze dag nog aan toe. Het is belangrijk dat u uw blaas opnieuw volledig ledigt. Zo hebt u een correcte 24 uur-urinecollectie verzameld. 
 • Sluit de bus goed af met het deksel.
 • Meet de totale hoeveelheid urine door die af te lezen op de collectebus (waarop de gradatie is aangeduid). Noteer wanneer u wat urine gemorst hebt of toevallig in het toilet hebt geplast. 

Stap 2: vul tube met urine uit collectebus

 • Controleer eerst of de collectebus goed afgesloten is. Meng het de­biet door de bus enkele malen te kantelen.
 • Neem een staal van de verzamelde urine. Volg hierbij de volgende stappen:
  • Verwijder het witte etiket van het deksel. 
  • Duw de tube in de insteekopening (rubberen stop in de insteekopening plaatsen). 
  • Wanneer de tube gevuld is, verwijdert u de tube voorzichtig uit de collectebus. 
  • Noteer op de tube uw naam, de hoeveelheid urine en/of er eventueel urine verloren is gegaan.
 • De overige urine giet u weg in het toilet
 • Na gebruik spoelt u de bus uit met kraanwater en laat u die omgekeerd openstaand drogen

Heeft u geen tube? Breng dan gewoon de collectebus zelf mee naar de consultatie.

24 uurs urinecollectie

Stap 3: breng staal (tube) mee

Breng het staal (de volle tube) mee naar de raadpleging en overhandig het aan de verpleegkundige die de bloedafname verricht.

Laatste aanpassing: 4 december 2023