Toepassing

Een beenmergpunctie wordt vooral gebruikt voor de diagnose en opvolging van hemato-oncologische aandoeningen, zoals leukemie, plasmacelaandoeningen…

Verloop

Een beenmergpunctie duurt tussen 15 en 30 minuten en gebeurt onder plaatselijke verdoving.

  • Op de plaats van de punctie wordt u verdoofd. U voelt een fijne prik.
  • Na enkele minuten neemt de arts met een lange naald een stukje beenmerg of botweefsel uit het bekken of borstbeen.
  • Het is normaal dat u ondanks de verdoving toch een korte pijn voelt of een gevoel ervaart van 'gerokken' te worden.
  • Na afloop blijft u nog minstens 45 minuten op uw rug liggen om de bloedstolling te bevorderen.
  • De cellen die werden afgenomen worden in het ziekenhuislabo verder onderzocht.

Vormen

  • Beenmergsapiratie: staal vloeibaar beenmerg uit heupbeen of borstbeen (cristapunctie of sternaalpunctie)
  • Beenmergbiopsie: staal vast botweefsel uit heupbeen (cristabiopsie)