Ziekte van Castleman

Angiofollicular lymph node hyperplasia
Zeldzame ziekte die één of meerdere lymfeklieren (weiknopen) aantast. Komt voor in 2 vormen (gelokaliseerde of verspreide vorm) met andere symptomen en verschillende behandeling.

Afspraken

Afspraken

Kindergeneeskunde

Symptomen

De ziekte van Castleman is in feite niet 1 maar 2 ziektes. De symptomen zijn dan ook verschillende naargelang de vorm.

Gelokaliseerde vorm

  • Weinig of geen klachten.
  • Klierzwelling vaak bij toeval ontdekt, vaak maar één klier.

Verspreide of multicentrische vorm

  • Algemene klachten (koorts, nachtzweten, vermagering, vermoeidheid).
  • Klierzwellingen, vergroting van de lever en de milt.

Risicofactoren

  • HIV infectie
  • Herpes 8 virus infectie

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

  • Bij de gelokaliseerde vorm van de ziekte van Castleman kan heelkundige wegname van het aangetaste klierweefsel definitieve genezing bieden.
  • De multicentrische vorm wordt behandeld met geneesmiddelen waarbij de keuze van het middel afhangt van de ernst, aard en uitgebreidheid van de aantasting. Fijn afstellen van de behandeling vraagt heel

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

Laatste aanpassing: 10 maart 2021