Vragen over uw behandeling?

Neem contact op met de trajectbegeleider van CPLUZ.

Symptomen

De meest voorkomende kenmerken van AL amyloïdose:

 • Sterke vermagering
 • Verhoogd eiwitverlies in de urine
 • Uitgesproken vermoeidheid
 • Hartfalen
 • Leververgroting
 • Diarree of verstopping
 • Neuropathie (verdoofd gevoel of tintelingen in ledematen)

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Geneesmiddelen die de afbraak van eiwitten in de cel verstoren, waardoor er een overaanbod aan onbruikbare eiwitten in de cel ontstaat en de cel stuk gaat.

 • Toedienen van geneesmiddelen die de groei van kankercellen verhinderen of deze cellen vernietigen.

 • Bij een autologe stamceltransplantatie worden uw eigen gezonde stamcellen opnieuw toegediend na een hoge dosis chemotherapie. De toegediende stamcellen zorgen er dan voor dat uw beenmerg en bloedaanmaak herstellen.

 • Behandeling van specifieke orgaanstoornissen
 • Operatie

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Stukje weefsel uit een orgaan of letsel wegnemen met een naald of mes. Dit stukje weefsel wordt daarna verder onderzocht.

 • Met een naald een stuk merg uit het bot halen, meestal via de heup of het borstbeen.

 • Urinestaal met verzameling van uw urine van een volledige dag en nacht.

 • Röntgenstralen of RX-stralen worden door bepaalde weefsels in het lichaam tegengehouden. Stralen die door het lichaam gaan, worden gebruikt om een beeld te maken van weefsels: het röntgenbeeld.

 • Geluidsgolven tonen een beeld van organen, spieren en andere structuren door de weerkaatsing op overgangen tussen zachte en hardere structuren.

 • Filmpje van het hart, meet en registreert de elektrische activiteit van het hart.
 • Veilig en pijnloos onderzoek om structurele afwijkingen van het hart op te sporen. Door met een stift over de borstkas te bewegen wordt het hart door middel van ultrasone (geluids)golven in beeld gebracht.
 • Elektroforese, bloedonderzoek waarbij de activiteit van de kwaadaardige plasmacellen nagaat in het bloed door het Kahler-eiwit te meten.

Contact

Maak een afspraak


Specialisten