Autologe stamceltransplantatie

Stamceltransplantatie met eigen stamcellen, Autologe HSCT, Autologe beenmergtransplantatie
Bij een autologe stamceltransplantatie worden uw eigen gezonde stamcellen opnieuw toegediend na een hoge dosis chemotherapie. De toegediende stamcellen zorgen er dan voor dat uw beenmerg en bloedaanmaak herstellen.

Verpleegkundige aanspreekpunten

Omdat voor een autologe stamceltransplantatie uw eigen stamcellen nodig zijn, worden vóór de transplantatie stamcellen bij u afgenomen. Soms zal dat al enige tijd voor de transplantatie gebeuren. Om voldoende stamcellen uit uw bloed te kunnen afnemen moet het aantal stamcellen in het bloed tijdelijk worden verhoogd.  Op het moment dat er voldoende stamcellen in het bloed aanwezig zijn, worden ze gecollecteerd. Deze stamcelcollectie gebeurt via aferese, waarbij de stamcellen met een toestel uit het bloed gefilterd worden.

De gecollecteerde stamcellen worden vervolgens in gecontroleerde omstandigheden ingevroren met bewaarstoffen, tot de dag van uw transplantatie.

Enkele dagen vóór de teruggave van uw stamcellen wordt u opgenomen voor een behandeling met chemotherapie om de achtergebleven kankercellen te vernietigen. Het eigen beenmerg wordt daarbij ook vernietigd met lage bloedwaarden tot gevolg. Hierdoor bent u erg kwetsbaar voor infecties.

Na een rustdag worden uw stamcellen toegediend via een infuus. Dit duurt ongeveer een half uur. Tijdens deze toediening kan u een slechte smaak, geur en een warmteopwelling ervaren door het vrijkomen van de bewaarstoffen. Nadien kan u, afhankelijk van bloedwaarden en algemene toestand, na 3 a 4 weken weer naar huis.

Lees meer in de brochure over het verloop van de behandeling, voorbereiding en herstelperiode.

Mogelijke nevenwerkingen 

Vóór uw autologe stamceltransplantatie ondergaat u een behandeling met hoge dosis chemotherapie. Deze conditionering kan een aantal risico’s inhouden op korte en langere termijn, zoals infecties, verhoogde bloedingsneiging, slijmvliesontsteking en vermoeidheid.

Lees meer in de brochure hoe u infecties na een autologe stamceltransplantatie mee kan helpen voorkomen of herkennen.

Herstel en kans op genezing 

De kans op levensbedreigende complicaties na een autologe stamceltransplantatie is klein, maar er is vaak wel een reële kans op herval van de oorspronkelijke ziekte. 

De cijfers over de slaagkansen van een autologe stamceltransplantatie in verschillende bronnen variëren sterk en zijn vaak erg algemeen.

Het is belangrijk dat u zich met vragen, twijfels en bezorgdheden over de risico’s en de slaagkansen van een stamceltransplantatie tot uw arts richt. Ook informatie die u elders vindt, bijvoorbeeld op het internet, bespreekt u best met uw arts.

Troeven UZ Leuven

 • Internationale accreditatie
  In 2011 behaalde UZ Leuven de JACIE- accreditatie voor stamceltransplantatie, een internationaal erkende accreditatie voor stamceltransplantatiecentra. In 2015 werd deze accreditatie vernieuwd. In 2015 en 2019 werd deze accreditatie vernieuwd.
 • Multidisciplinair team met grote expertise
  Jaarlijks worden met de grootste zorg ongeveer 60 autologe stamceltransplantaties uitgevoerd in UZ Leuven. De transplantartsen hebben genoten van een intensieve opleiding en zijn nauw betrokken bij belangrijke en innovatieve internationale studies over stamceltransplantatie. Daarbij kunnen zij rekenen op de deskundigheid van een multidisciplinair transplantatieteam om de kwaliteit van zorgen steeds hoog te houden en te verbeteren. Het team wordt op regelmatige basis opgeleid over de meest up-to-date evoluties binnen stamceltransplantatie.
 • Autologe stamceltransplantatie bij de ziekte van Crohn en Multiple Sclerose
  Voor patiënten met refractaire ziekte van Crohn en Multiple Sclerose kan autologe stamceltransplantatie leiden tot langdurige ziektecontrole. De beslissing tot het uitvoeren van een transplantatie dient steeds eerst besproken te worden met de behandelende arts (respectievelijk maag-darm specialist en neuroloog), die de indicatie zal bespreken met de transplantarts. Tijdens het hele traject kunnen de patiënten steeds rekenen op de expertise van zowel de behandelende arts voor hun aandoening als van het transplantteam.
 • Psychosociale begeleiding
  Een stamceltransplantatie biedt hoop op een toekomst, maar door de fysieke belasting kan de weg naar die toekomst zwaar zijn. Een psychosociaal team met sociaal werkers, psychologen en psychomotorisch therapeuten staan klaar om u en uw naasten samen met uw arts en verpleegkundigen in deze periode te begeleiden.
 • Revalidatieprogramma KanActief
  KanActief is een specifiek revalidatieprogramma voor mensen met hematologische aandoeningen die onder begeleiding aan hun psychisch en fysiek herstel willen werken om de draad weer op te nemen.

Klinische studies

De dienst hematologie zoekt via klinische studies voortdurend mee naar steeds betere medicatie om ziekten en neveneffecten zo goed mogelijk te behandelen.

Bekijk de klinische studies van de dienst hematologie.

Leven met kanker

Hoe gaat u om met geur- en smaakveranderingen? Hoe kan ik stress verminderen en meer ontspannen? Of wat kunt u doen aan vermoeidheid? 8 thema’s rond leven met kanker in 8 filmpjes. 

Bekijk de filmpjes

Contact

Laatste aanpassing: 31 mei 2024