Biopsie bij radiologisch onderzoek

Stukje weefsel uit een orgaan of letsel wegnemen met een naald of mes. Dit stukje weefsel wordt daarna verder onderzocht.

Enkel op medisch voorschrift

Voor dit onderzoek hebt u altijd een voorschrift van uw dokter nodig. Breng dit voorschrift mee op de dag van het onderzoek.

Voorbereiding

  • Na het onderzoek mag u niet zelf met de wagen rijden. Voorzie vervoer om het ziekenhuis te verlaten.
  • Breng voor het onderzoek de verpleegkundige op de hoogte als u zwanger denkt te zijn.

Verloop

Het onderzoek duurt in totaal zo'n 4 uur. De biospie zelf duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten.

  • U krijgt een verdoving op de plaats waar de naald wordt ingebracht.
  • Met een speciale naald nemen we stukjes weefsel weg.
  • Op het ogenblik dat we de staal nemen hoort u een geluid.
  • Na het onderzoek rust u best enkele uren (1 tot 3 uur) in het ziekenhuis.

Brochures

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020