Research hematologie

Klinisch onderzoek

Meer dan 30 verschillende studieprotocols geven onze dienst een unieke mogelijkheid om patiënten steeds op de meest innovatieve manier te behandelen. Deelname aan klinische studies verschaft daarnaast ook de mogelijkheid om nieuwe medicaties en behandelingen te kunnen toedienen voordat deze veralgemeend worden toegepast of terugbetaald. Om dit te bereiken is de dienst hematologie vertegenwoordigd in de Belgische Hematologische Vereniging, en verschillende internationale werkgroepen (zoals HOVON, IFM, EORTC, EBMT). Professionele samenwerking met de farmaceutische industrie staat ook garant voor deelname aan belangrijke internationale studies waar nieuwe veelbelovende behandelingen voor hematologische ziekten worden getest.

Wetenschappelijk onderzoek

Daarnaast investeert de dienst hematologie ook in beloftevolle onderzoekers. Dit resulteert in een aantal fundamenteel wetenschappelijke en translationele onderzoeksprojecten. Het doel van deze projecten blijft duidelijk: de zorg voor de hematologische patiënt steeds verder verbeteren !

Onderzoeksprojecten

  • Unusual lymphoproliferative disorders in immunocompromised patients” (Dr. D. Dierickx, Prof. G. Verhoef)
  • Advanced imaging in lymphoma (Prof. G Verhoef in samenwerking met de dienst nucleaire geneeskunde)
  • Advanced functional imaging in multiple myeloma (Prof. Dr. M. Delforge in samenwerking met Dr. S. Pans, radiologie, hematologie)
  • Identification of new prognostic factors in chronic lymphocytic leukaemia (Dr. A. Janssens)
  • Exploratie van nieuwe behandelingsmethoden voor patiënten met myelodysplastisch syndroom en een laag risico voor leukemische transformatie (Prof. Dr. M. Delforge)

Meer informatie

Stamcelinstituut Leuven (SCIL)

Laatste aanpassing: 20 mei 2022