Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)

Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS)

Diagnose bij jonge kinderen

Ambulant diagnostisch centrum voor kinderen (tot en met 6 jaar) met een vermoeden van of een risico op een ontwikkelingsvertraging of -stoornis.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

  • Vaardigheden en beperkingen in kaart brengen bij baby's en kinderen.
  • Advies geven aan ouders en hulpverleners.
  • Helpen bij het vinden van de juiste hulp en nodige begeleiding.

Het COS begeleidt of behandelt zelf geen kinderen.

Onze werking

Over COS