Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS)

Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS)

Diagnose bij jonge kinderen

Wat doet het COS?

  • Ontwikkelingsproblemen opsporen bij baby's en kinderen tot 6 jaar.
  • Advies geven aan ouders en hulpverleners.
  • Helpen bij het vinden van de juiste hulp en nodige begeleiding.

Het COS begeleidt of behandelt zelf geen kinderen.

Op verschillende ontwikkelingsdomeinen

Het COS werkt multidisciplinair en brengt de mogelijkheden en beperkingen van het kind op allerlei vlakken in kaart:

  • Motorisch
  • Verstandelijk
  • Taal en communicatie
  • Gedrag en spel
  • Zelfredzaamheid
  • Sociaal en emotioneel
  • Visus (Cerebrale Visuele Inperking) Download folder CVI, pdf

Eerst aanmelden

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Of wilt u een kind doorverwijzen?

Over COS