Werkgever

  • Werknemers bezorgen binnen twee werkdagen
    • Attest van arbeidsongeschiktheid aan de werkgever.
    • Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
  • Ambtenaren laten de verplichte attesten door de behandelende arts invullen. Vraag uw administratie naar deze attesten.
  • Zelfstandigen bezorgen, indien nodig, binnen 60 dagen een attest van arbeidsongeschiktheid aan het ziekenfonds.
Ziekenfonds
Licht uw ziekenfonds in over uw geplande opname. Ook het ziekenhuis brengt uw ziekenfonds op de hoogte.
Is uw opname het gevolg van een ongeval? Meld dit dan uitdrukkelijk aan uw ziekenfonds. Informeer daar ook naar eventuele attesten die bij uw opname moeten worden ingevuld.
Huisarts
Breng voor alle duidelijkheid uw huisarts op de hoogte van de geplande opname. Hij ontvangt achteraf immers de onderzoeksresultaten en de medische gegevens.

Ziekenfonds

Licht uw ziekenfonds in over uw geplande opname. Ook het ziekenhuis brengt uw ziekenfonds op de hoogte.

Is uw opname het gevolg van een ongeval? Meld dit dan uitdrukkelijk aan uw ziekenfonds. Informeer daar ook naar eventuele attesten die bij uw opname moeten worden ingevuld.

Huisarts

Breng voor alle duidelijkheid uw huisarts op de hoogte van de geplande opname. Hij ontvangt achteraf immers de onderzoeksresultaten en de medische gegevens.

Hospitalisatieverzekering

Hebt u een hospitalisatieverzekering? Breng uw verzekeringsmaatschappij vóór uw opname op de hoogte.

Lees meer over hospitalisatieverzekering.