Zorgprogramma wervelkolomproblemen

Binnen UZ Leuven werd het zorgprogramma wervelkolomproblemen ontwikkeld. Dit zorgprogramma streeft naar excellentie in de zorg voor patiënten met problemen van de wervelkolom.

Aandoeningen van de wervelkolom vormen een brede verzameling van problemen die gepaard gaan met pijn en/of disfunctie ter hoogte van de rug of nek met of zonder uitstraling in benen of armen, alsook voor vormafwijkingen van de wervelkolom. Deze klachten vormen een vaak voorkomend en divers probleem met verschillende onderliggende oorzaken die vragen om een multidisciplinaire aanpak.

Visie en aanpak 

Binnen UZ Leuven werd het zorgprogramma wervelkolomproblemen ontwikkeld. Dit zorgprogramma streeft naar excellentie in de zorg voor patiënten met problemen van de wervelkolom en biedt een significante expertise aan in het uitwerken en optimaliseren van volledige zorgtrajecten over de acute, subacute en chronische fase heen, met aandacht voor preventie en voldoende vroege revalidatie en in nauwe samenwerking met de actoren van de eerste- en tweedelijnszorg.

Afspraak maken

Om uw traject binnen dit zorgprogramma optimaal te laten verlopen kan u een raadpleging plannen via volgend telefoonnummer: 016 34 25 60.

Onze medewerkers zullen u aan de hand van enkele gerichte vragen met betrekking tot uw klachten een afspraak geven bij de meest geschikte specialist van de afdelingen: fysische geneeskunde, neurochirurgie en orthopedie.

Bij dringende problemen vragen wij dat uw huisarts ons contacteert, zodat de ernst en mate van dringendheid correct kan ingeschat en gecommuniceerd worden. Lees de instructies voor uw huisarts.

Vragenlijsten 

Voorafgaand aan uw afspraak of ingreep ontvangt u mogelijks een vragenlijst. Deze vragenlijst brengt een aantal van uw klachten in kaart en is een nuttig hulpmiddel voor de behandelende arts om zich een goed beeld over uw toestand te vormen. Mogen wij u vriendelijk vragen om deze vragenlijst in te vullen voor uw afspraak? Dat kan via mynexuzhealth, uw online medisch dossier. Indien u mynexuzhealth niet wenst te gebruiken, ontvangt u een mail met een link naar de vragenlijst.

Brochures

Beter uit bed

Beter uit bed is een kwaliteitsprogramma om de lichamelijke impact na een ingreep te verkleinen. Het programma krijgt altijd vorm op maat van de ingreep. Lees meer over beter uit bed.

Anatomie van de wervelkolom

De wervelkolom is opgebouwd uit afzonderlijke wervels. Zo zijn er van boven naar onder zeven halswervels, twaalf thoracale wervels en vijf lendenwervels. Lees meer over de anatomie van de wervelkolom.

Wetenschappelijk onderzoek

De consequenties van wervelkolomproblemen hebben een grote impact op de individuele patiënt maar eveneens op de samenleving. Wervelkolomproblemen brengen heel wat kosten met zich mee en vormen een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim. 

In een maatschappij waarin de kosten van de gezondheidszorg blijven groeien is het niet alleen belangrijk om aan te tonen dat behandelingen kwaliteitsvol zijn, maar eveneens kosteneffectief.

Klinische studies

Als universitair ziekenhuis willen wij ons dan ook engageren om bij te dragen aan elk onderzoek dat kan leiden tot een betere zorg, zijnde door het optimaliseren van reeds bestaande behandelingen of door het introduceren van nieuwe, veelbelovende behandelingen. Wij hopen hierbij te kunnen rekenen op u, de patiënt.

Indien u in aanmerking komt voor één van de onderzoeksprojecten rond wervelkolomproblemen zal dit uitgebreid met u besproken worden en zal uw toestemming gevraagd worden. Deelname is niet verplicht en niet deelnemen zal geen invloed hebben op uw verdere behandeling. 

Alle uitgevoerde onderzoeken gebeuren steeds in overeenstemming met de wetgeving rond klinische proeven (Wet inzake experimenten op de menselijke persoon), de privacy wetgeving (GDPR) en met goedkeuring van een ethisch comité.

Kwaliteitsonderzoek

Binnen UZ Leuven wordt er continu ingezet op kwaliteitsmonitoring. Voor de wervelkolomproblemen gebeurt dit aan de hand  van gestandaardiseerde vragenlijsten die toelaten om pijn, functie en  levenskwaliteit op een objectieve en kwantificeerbare manier te meten op verschillende tijdstippen binnen een behandelingstraject. 

Op deze manier willen wij een goede zorg garanderen met oog op het optimaliseren van behandelingen, maar eveneens bijdragen aan maatschappelijk relevant onderzoek. Verzamelde gegevens kunnen op een gecodeerde manier (uw identiteitsgegevens blijven onbekend) opgenomen worden in nationale en internationale registers rond de behandeling van wervelkolomproblemen (vb. Spine Tango) zodat internationale vergelijkingen kunnen worden gemaakt. 

De gegevens worden beheerd door uw behandeld arts en zijn team en worden enkel gedeeld mits u hiervoor toestemming geeft. We willen echter het maatschappelijk belang van dit kwaliteitsproject onderstrepen. Enkel door te meten zullen we weten. We willen u dan ook graag motiveren om hieraan deel te nemen.

Voor professionals

Binnen UZ Leuven is na een uitvoerige evaluatie van de state-of-the art literatuur en overleg met specialisten en regionale huisartsen, is er specifiek behandeltraject van patiënten met rug en/of nekproblemen. Hier vindt u ook hoe dringende verwijzingen mogelijk zijn.

Aanpak van wervelkolomproblemen

PDF
Inleiding
PDF - 1.29 Mb
PDF
Luisterforum
PDF - 775.31 Kb
PDF
Spoedgevallen
PDF - 1.37 Mb
PDF
Instroom-Uitstroom
PDF - 768.16 Kb
PDF
Contactcenter
PDF - 864.12 Kb
PDF
Fysische geneeskunde
PDF - 920.31 Kb
PDF

Eerstelijnssymposium

Eerstelijnsymposium over de aanpak van wervelkolomproblemen
Laatste aanpassing: 9 april 2024