Vernauwde halsslagader

Halsslagadervernauwing, Carotisstenose
Verdikking van slagaderwand in halsslagader, meestal het gevolg van aderverkalking.

Afspraken

Vaatheelkunde

Symptomen

De meeste patiënten met een lichte tot matige vernauwing van de halsslagader hebben geen klachten. De hersenen passen zich aan aan de licht verminderde bloedstoevoer.

Toch zijn er een aantal tijdelijke symptomen die kunnen wijzen op een vernauwing in de halsslagader:

  • Verlamming of krachtsvermindering van arm en/of been (hemiplegie of hemiparese).
  • Spraakstoornissen (afasie).
  • Voorbijgaande blindheid aan één oog (amaurosis).

Symptomen van (mini-)beroerte

De symptomen van een (mini-)beroerte zijn gelijkaardig.

  • Zijn bovenvermelde uitvalsverschijnselen van blijvende aard, dan wordt dit een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA) genoemd.
  • Soms zijn deze klachten van korte duur, dan wordt dit een mini-beroerte genoemd of transient ischemic attack (TIA) genoemd.

Bij een een (mini-)beroerte telt elke minuut. Herken de symptomen van een (mini-)beroerteberoerte.

Medicatie en/of operatie?

Klachten kunnen in eerste instantie voorkomen worden door het innemen van geneesmiddelen die de vorming van bloedklonters tegengaan.

Toch is het soms noodzakelijk om een verdere behandeling op te starten.

  • Bij ernstige vernauwing van de halsslagader heeft u een verhoogd risico op beroerte en TIA.
  • Als u, ondanks medicatie, toch last hebt van verlammingsverschijnselen, spraakstoornissen of blindheid van een oog.

Operatie bij vernauwingen groter dan 70%

  • Als de vernauwing van uw halsslagader groter is dan 70%, raden we aan om een heelkundige behandeling te starten, ook al hebt u nog geen TIA of beroerte gehad.
  • Bij een volledige verstopping van de halsslagader, is het niet zinvol om deze opnieuw open te maken. Omdat ook het hele bloedvat achter de vernauwing dichtzit, heeft het bloedvat opnieuw openmaken ter hoogte van de vernauwing weinig zin. De bloeddoorstroming zal er niet door verbeteren.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.