Maak een afspraak

Symptomen

De meeste patiënten met een lichte tot matige vernauwing van de halsslagader hebben geen klachten. De hersenen passen zich aan aan de licht verminderde bloedstoevoer.

Toch zijn er een aantal tijdelijke symptomen die kunnen wijzen op een vernauwing in de halsslagader:

 • Verlamming of krachtsvermindering van arm en/of been (hemiplegie of hemiparese).
 • Spraakstoornissen (afasie).
 • Voorbijgaande blindheid aan één oog (amaurosis).

Symptomen van (mini-)beroerte

De symptomen van een (mini-)beroerte zijn gelijkaardig.

 • Zijn bovenvermelde uitvalsverschijnselen van blijvende aard, dan wordt dit een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA) genoemd.
 • Soms zijn deze klachten van korte duur, dan wordt dit een mini-beroerte genoemd of transient ischemic attack (TIA) genoemd.

Bij een een (mini-)beroerte telt elke minuut. Herken de symptomen van een (mini-)beroerteberoerte.

Medicatie en/of operatie?

Klachten kunnen in eerste instantie voorkomen worden door het innemen van geneesmiddelen die de vorming van bloedklonters tegengaan.

Toch is het soms noodzakelijk om een verdere behandeling op te starten.

 • Bij ernstige vernauwing van de halsslagader heeft u een verhoogd risico op beroerte en TIA.
 • Als u, ondanks medicatie, toch last hebt van verlammingsverschijnselen, spraakstoornissen of blindheid van een oog.

Operatie bij vernauwingen groter dan 70%

 • Als de vernauwing van uw halsslagader groter is dan 70%, raden we aan om een heelkundige behandeling te starten, ook al hebt u nog geen TIA of beroerte gehad.
 • Bij een volledige verstopping van de halsslagader, is het niet zinvol om deze opnieuw open te maken. Omdat ook het hele bloedvat achter de vernauwing dichtzit, heeft het bloedvat opnieuw openmaken ter hoogte van de vernauwing weinig zin. De bloeddoorstroming zal er niet door verbeteren.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Operatie waarbij vernauwing in halsslagader (carotis) wordt weggenomen en de halsslagader terug wordt gesloten met lapje kunststof.

 • Operatie waarbij een metalen veertje in de halsslagader wordt geplaatst om de halsslagadervernauwing open te houden.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Onderzoek om de bloeddoorstroming in beeld te brengen via ultratone geluidsgolven.

 • Combinatie van een echografie en Doppler om een beeld te krijgen van het bloedvat, de stroomsnelheid en de stroomrichting van het bloed. Hiermee kan een ruwe schatting van de diameter van de slagader gemaakt worden.

 • Bloedvaten in beeld brengen via röntgenfoto's en een ingespoten contrastvloeistof.
 • Combinatie van angiografie en MR-scan, waarbij via een MR-scan de bloedvaten in beeld worden gebracht. Meestal krijgt u een contrastvloeistof toegediend via een infuus om de bloedvaten zichtbaar te maken.

Contact

Maak een afspraak


Specialisten