Carotisendarterectomie

Operatie waarbij vernauwing in halsslagader (carotis) wordt weggenomen en de halsslagader terug wordt gesloten met lapje kunststof of biologisch weefsel.

Afspraken

Vaatheelkunde

Voorbereiding

 • U moet nuchter zijn voor de ingreep.
 • U stopt best met roken.

Meestal is het niet nodig om te stoppen met bloedverdunners voor de ingreep. Bespreek dit best met uw arts.

Verloop

Klassieke carotisendarterectomie

Een carotisendarterectomie gebeurt onder algemene narcose. Tijdens de ingreep wordt de hersenfunctie meestal gevolgd door middel van zuurstofmeting ter hoogte van de hersenen. De operatie duurt ongeveer 1,5 uur.

 • Via een insnede wordt de halsslagader vrijgemaakt en geklemd.

De insnede in de hals

 • Het bloedvat wordt geopend en de verkalkingen (carotisstenose) worden er uitgelepeld.
 • Daarna wordt de slagader opnieuw gesloten met een lapje kunststof of biologisch weefsel waardoor de slagader wat breder wordt.
 • Meestal wordt een wonddrain in het operatiegebied achtergelaten.
 • Vervolgens wordt de wonde gesloten.

 

De slagader wordt geopend, zuiver gemaakt en gesloten met een kunststofpatch

Wanneer tijdens het afklemmen van de halsslagader de hersenfunctie vermindert, plaats de chirurg een shunt. Dit is een kunststofbuisje dat ervoor zorgt dat er toch bloed naar de hersenen kan, ondanks dat het bloedvat is afgeklemd en opengemaakt.

Carotisendarterectomie volgens de eversietechniek (Raithel)

 • Insnede wordt gemaakt ter hoogte van de hals zoals bij een klassieke carotisendarterectomie.
 • De binnenste slagader (arteria carotis interna) wordt doorgesneden ter hoogte van de oorsprong aan de gemeenschappelijke halsslagader (arteria carotis communis).
 • De buitenwand van deze halsslagader wordt dan binnenstebuiten gekeerd om de plaque in zijn geheel te kunnen afpellen en verwijderen.
 • Indien nodig wordt de gemeenschappelijke halsslagader nog ingeknipt om eventuele plaque daar ook nog te verwijderen.
 • De binnenste halsslagader wordt uiteindelijk weer op zijn oorspronkelijke plaats aangehecht.

 

De techniek van het binnenstebuiten keren van de halsslagader

Een mogelijk voordeel van deze techniek is dat er geen vreemd materiaal gebruikt wordt. De resultaten zijn echter vergelijkbaar met de klassieke carotisendarterectomie. De keuze tussen beide technieken hangt vooral af van de voorkeur van de chirurg. 

Nazorg

U blijft 2 tot 3 dagen in het ziekenhuis.

 • De eerste uren na de operatie wordt de bloeddruk; een eventuele zwelling in de hals en de neurologische toestand nauwlettend gevolgd.
 • Vanaf de eerste dag na de operatie bent u meestal al terug op de been en wordt de wonddrain verwijderd.

Na een carotisendarterectomie kunnen bloeddrukschommelingen optreden. Als uw bloeddruk na de operatie hoog blijft, is het mogelijk dat uw ontslag uit het ziekenhuis uitgesteld wordt. Zo willen we vermijden dat de hersenen plots aan een hogere druk worden blootgesteld na het opheffen van de vernauwing. 

Complicaties

Specifiek bij carotisendarterectomie

 • Nabloedingen door een lekkage tussen de hechtingen. In dat geval is een nieuwe operatie noodzakelijk om de bloeding te stoppen. 
 • Hersenbeschadiging waardoor bijvoorbeeld verlammingen of spraakstoornissen ontstaan. Dit komt gelukkig niet vaak voor. De kans dat dit gebeurt is 2-5%. In elk geval is die kans veel kleiner dan wanneer we de vernauwing niet zouden behandelen.
 • Kneuzing van de zenuw naar de tong of de stembanden waardoor tijdelijk spraakproblemen en heesheid ontstaat. Dit herstelt zich normaal spontaan.

Algemeen

 • Wondinfecties, trombose, longembolie (bloedklonter in longvaten), bloedingen en/of beschadiging van organen of zenuwen kunnen altijd voorkomen.
 • Longontsteking of hartinfarct komen na een operatie wat vaker voor dan normaal.
 • Het is onvermijdelijk dat bij een operatie gevoelszenuwen in de huid doorgesneden worden. Dit kan een doof gevoel geven in de buurt van het operatielitteken. Meestal wordt dit gevoel opnieuw normaal na enkele maanden.

Door de grote aandacht om deze complicaties te voorkomen, is de kans hierop gelukkig gering.

Praktische informatie

 • U mag weer werken na 2 weken. 
 • Strikte opvolging van uw bloeddruk is noodzakelijk.

Opvolging van uw bloeddruk

Gedurende twee weken na ontslag na de carotisendarterectomie moet u dagelijks uw bloeddruk meten en noteren. Nauwe opvolging van de bloeddruk is belangrijk omwille van de kans op hyperperfusiesyndroom. Indien u ongewone hoofdpijnklachten ervaart in combinatie met een bloeddruk die hoger is dan 160 mmHg, of indien uw bloeddrukwaarde hoger is dan 170 mmHg (al dan niet in combinatie met ongewone hoofdpijnklachten), neemt u steeds telefonisch contact op met de huisarts. Indien nodig zal die u doorverwijzen. 

Brochures

Laatste aanpassing: 24 maart 2022