Duplexscan bloedvaten

Combinatie van een echografie en Doppler om een beeld te krijgen van het bloedvat, de stroomsnelheid en de stroomrichting van het bloed. Hiermee kan een ruwe schatting van de diameter van de slagader gemaakt worden.

Afspraken

Functiemetingen 7

Doel

Een duplexscan laat toe om:

  • Vernauwingsgraad van een bloedvat te beoordelen
  • Plaats van de vernauwing te bepalen
  • Letsels, stollingen en lekkende kleppen in bloedvaten op te sporen

Soorten

Wat Duur
Slagader 30 minuten
Vaatgreffe (overbrugging) 15 minuten
Halsslagaders (arteria carotis en arteria vertebralis) 15 minuten
Hersenbloedvaten (transcranieel) 30 minuten
Spataders en klepinsufficiëntie 20 minuten
Trombose in bovenste ledematen (vena brachialis-axillaris-subclavia) 15 minuten
Veneuze trombose in benen 15 minuten

Duplex slagaders onderste ledematen

Duplex halsslagaders

Transcraniële Duplex van de hersenbloedvaten

Duplex slagader

Duplex slagaders onderste ledematen

Duplex halsslagader

Duplex halsslagaders

Transcraniële duplex

Transcraniële Duplex van de hersenbloedvaten

Laatste aanpassing: 11 maart 2024