Endodontie

Behandelen en voorkomen van ziekten aan één of meerdere (wortel)kanalen of wanneer de tandzenuw is aangetast door tandbederf, eventueel onder microscopie en aangevuld met bijkomende beeldvormingstechnieken.

Afspraken enkel via verwijzende (tand)arts

Endodontie

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Acute pulpitis

Ernstige ontsteking van de pulpa. De pulpa is het geheel van bindweefsel, zenuwvezels en bloedvaten dat zich in het wortelkanaal bevindt.

Alveolaire fractuur

Breuk van het kaakbeen waarbij de tanden in het beschadigde deel verplaatst en gelijktijdig beweegbaar zijn. Dit merkt u doordat de tanden niet meer op elkaar passen.

Apexificatie

Behandeling van een ‘dode’ tand met open apex.

Apicale resorptie tanden

Aantasting van het buitenoppervlak van de tandwortel ter hoogte van de wortelpunt (apex).

Avulsie tand

Trauma waarbij de tand volledig uit zijn tandholte losgekomen is.

Chronische peri-apicale parodontitis

Chronische ontsteking in de zone rondom de wortelpunt door een continue, schadelijke instroom van bacteriën, bacteriële gifstoffen ... vanuit de wortelkanalen.

Concussie of subluxatie tand

Trauma waarbij de tand een harde stoot krijgt. Als de tand niet loszit, spreken we van een concussie. Zit de tand een klein beetje los, dan spreken we van een subluxatie.

Dentale apicale cyste

Een met epitheel beklede zakachtige structuur rond de wortelpunt in het kaakbeen, gevuld met vocht of bloed, die het bot en de buurtanden vaak verdrukt.

Endodontische microchirurgie

Ingreep waarbij de tandwortel onder plaatselijke verdoving wordt behandeld via een kleine snee in het tandvlees.

Externe cervicale resorptie tanden

Aantasting van het buitenoppervlak van de tandwortel ter hoogte van de hals van de tand.

Extrusie tand

Trauma waarbij de tand gedeeltelijk verticaal verplaatst is uit zijn tandholte. Vaak staat de tand ook iets meer naar voor of naar achter.

Glazuur-dentinefractuur met pulpa-expositie

Trauma waarbij de tand een stuk van zijn kroonweefsel heeft verloren, waardoor het pulpaweefsel blootligt.

Wortelkanaalherbehandeling

Geïrriteerd of geïnfecteerd pulpaweefsel verwijderen. De bijhorende wortelkanalen worden vervolgens getraceerd, gereinigd en opgevuld.

Horizontale wortelfractuur

Trauma waarbij de wortel horizontaal is gebroken. Afhankelijk van de positie van de fractuurlijn kan de tand los staan.

Interne resorptie tanden

Aantasting van de binnenwanden van het wortelkanaal.

Laterale luxatie of intrusie tand

Trauma waarbij de tand sterk verplaatst is uit zijn tandholte naar een meer zijdelingse of inwaartse positie. Vaak zijn er ook kleine fracturen van het kaakbeen. De tand staat zelden los.

Pulpectomie

Ontsmetten en hermetisch afsluiten van de gehele melktand (kroon en wortels). Het doel van de behandeling is om de melktand zo lang mogelijk te behouden tot aan de tandwisseling.

Pulpotomie

Verwijderen van ontstoken pulpaweefsel.

Revascularisatie van een tandwortel

Een ‘dode’, niet-afgevormde wortel kan met de nieuwste technieken toch nog regenereren en ontwikkelen tot een mature tand. Vanuit stamcellen die in het nieuw aangewende bloed in de tandwortel zitten, zal er zich nieuw weefsel ontwikkelen en hierdoor de wortel verstevigen en afvormen.

Wortelkanaalbehandeling

Geïrriteerd of geïnfecteerd pulpaweefsel verwijderen. De bijhorende wortelkanalen worden vervolgens getraceerd, gereinigd en opgevuld.

Brochures

Laatste aanpassing: 25 juli 2023